Informace o gymnáziu


Vážení rodiče

Dovolujeme si oslovit zejména Vás,kteří máte v letošním roce své děti v páté třídě základní školy a uvažujete o možnosti dalšího studia při uvědomování si jejich šikovnosti a předpokladů pro studium.

Nabízíme Vám

Osmileté gymnaziální studium všeobecného zaměření (vhodné zejména pro děti ze Stříbra a blízkého okolí – Černošín, Kladruby, Bezdružice…) ukončené maturitní zkouškou. Chtěli bychom Vám tímto podat některé informace, které by Vám mohly částečně usnadnit rozhodování o možném studiu Vašeho dítěte. Pro omezený rozsah listu předpokládáme, že řada otázek (i po důkladném pročtení) zůstane nezodpovězena. Rádi Vás proto uvítáme a o všem, co se týká studia na naší škole, si s Vámi v klidu a individuálně popovídáme.

Charakter studia

 • prohloubené a rozšířené učivo 2. stupně ZŠ
 • možnost volby a studia dalších volitelných předmětů od sekundy
 • možnost návratu na ZŠ
 • možnost přechodu (po absolvování kvarty) na jinou střední školu

Zaměření studia

 • na osvojení základních i hlubších humanitních a přírodovědných poznatků
 • na získání praktických jazykových dovedností
 • na osvojení tvořivých schopností a dovedností
 • na přípravu ke studiu na všech typech vysokých škol
 • na rozvoj esteticko-výchovných činností

Uplatnění absolventa

 • studium na všech typech vysokých škol
 • pomaturitní studium v různých formách studia absolventů gymnázií
 • v případě složení státní zkoušky z cizího jazyka, (která bude studentům nabídnuta a na ni zaměřena příprava) také jako jazykoví poradci

Doplňující informace

 • studium je ukončeno maturitní zkouškou
 • stravování studentů je zajištěno v jídelně přímo v budově
 • případě potřeby - možno zajištění ubytování v DM SOŠ, z cizích jazyků bude studentům nabídnuto studium AJ, NJ. Studium jednoho světového jazyka, od sekundy další (druhý) světový jazyk

Jste u nás vítáni.


Bližší informace o studiu podá ředitelství Gymnázia, Stříbro, Soběslavova 1426

tel.: 374 622 388 – sekretariát školy
tel.: 374 623 238 – ředitel školy