STUDENT‎ > ‎

Maturita 2018


Profilová část maturitní zkoušky v r. 2018

Studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium:

  1. Každý žák povinně maturuje z cizího jazyka – buď ve společné části, nebo v profilové.
  2. Nelze maturovat z jednoho předmětu dvakrát: jednou ve společné a podruhé v profilové části.
  3. Maturitní zkouška obsahuje čtyři různé maturitní předměty: dva ve společné a dva v profilové části.
  4. Žák si vybírá z následující nabídky povinně dva různé předměty:
   AJ, NJ, ZSV, DEJ, ZEM, MAT, FYZ, CHE, BIG, IVT, VYV, HUV.
  5. V profilové části si žák, který se rozhodl maturovat z cizího jazyka, volí jazyk rozdílný od toho, ze kterého skládal zkoušku ve společné části maturitní zkoušky. Předmět CJL v nabídce není, což vyplývá z bodu 2.
  6. Stanovená forma profilové části maturitní zkoušky je ústní zkouška před zkušební maturitní komisí. U předmětu VYV se vykoná kromě ústní zkoušky ještě obhajoba maturitní práce a u předmětu HUV praktická zkouška.

Studijní obor 63-41-M/ 02 Obchodní akademie:

Každý žák povinně maturuje ze tří předmětů:

  1. Praktická část odborných předmětů (písemná maturitní zkouška)
  2. První skupina odborných předmětů (ústní zkouška před zkušební komisí)
  3. Druhá skupina odborných předmětů (ústní zkouška před zkušební komisí )     
Ċ
Dimitrij Tjunikov,
28. 4. 2015 0:53