ŠKOLA‎ > ‎

Školská rada

při Gymnáziu, Stříbro, Soběslavova 1426, zřízena od 1. ledna 2012 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 167 a § 168.

Volbou a jmenováním se stali členy školské rady při Gymnáziu, Stříbro:

Zástupci žáků:

    • Ivana Suchardová, Stříbro, Na Vinici 1524, zák. zástupce žáka G
    • Hana Krbcová, Stříbro, Palackého 583, zák. zástupce žáka G

Zástupci pedagogů:

    • Ing. Věra Šedivá, Svojšín 103
    • Mgr. Roman Mužík, Stříbro, Jakoubkova 97

Zástupci zřizovatele:


Ing. Václav VotavaStříbro, Na Vinici 1142
Jaroslav LorencStříbro, Na Vyhlídce 1456

Předsedkyní školské rady při Gymnáziu Stříbro se stala paní Ivana Suchardová.

Děkujeme všem sponzorům školy!

V odkazu níže stáhnout formulář pro dohodu o poskytování sponzorských darů ve formátu PDF:

Ċ
Dimitrij Tjunikov,
6. 4. 2012 5:18