ŠKOLA‎ > ‎

Partnerské školy

Realschule Vohenstrauß - Bavorsko


 • Tato partnerská škola se nachází ve východní části Bavorska,přesněji v Horní Falci .
 • Školu navštěvuje 574 žáků, vyučuje zde 42 učitelů, z větší části mužů.
 • Vyučování zde začíná v 7:45 a končí ve 12:45.
 • Německé děti mají podobné předměty jako děti v České republice, z cizích jazyků se učí anglický, francouzský a nepovinně český jazyk.
 • Ve škole není jídelna, žáci obědvají doma.
 • Během přestávek si žáci mohou koupit svačinu nebo pití v bufetu.
 • Během dne mají jen dvě patnáctiminutové přestávky. Ostatní přestávky slouží pouze pro přesun do jiné učebny.
 • Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
 • Ředitel školy se jmenuje Dr. Andreas Meier  Jeho zástupcem je Johann Fischer. Ten má na starosti partnerské styky s naší a francouzskou školou.College Charles Péguy Moncoutant - Francie


 • Tato škola se nachází v Moncoutantu (město v západní části Francie), kde žije okolo 3000 obyvatel.
 • Školu navštěvuje 234 žáků, učí je 21 učitelů (více mužů).
 • Vyučování zde začíná obvykle v 8:40 a končí v 17:00.
 • Francouzské děti mají skoro stejné předměty jako děti v České republice, ale např. biologii a zeměpis mají spojené v jednom předmětu = SVT.
 • Kromě francouzského se žáci učí španělský a anglický jazyk.
 • Během dvacetiminutových přestávek mají žáci možnost jít ven na školní hřiště a zahrát si různé kolektivní nebo míčové hry.
 • Vyučovací hodina trvá 50 minut.
 • Školu tvoří 4 budovy a jídelna, ve které obědvají i děti z vedlejší mateřské a základní školy. Obědy jsou dražší než v České republice (4 eura), protože nejsou dotované státem (platí to v celé Francii).
 • Ředitel této školy se jmenuje Jean - Yves Charbonneau