ŠKOLA‎ > ‎

Centrum sportu AŠSK ČR


Kroužky Centra sportu při G Stříbro opět zahajují svou činnost.

Centra sportu nabízí podmínky pro pravidelné pohybové aktivity dětí z územně si blízkých škol a nejsou určeny jen pro talentované děti, ale hlavně pro ty, které zatím pravidelně nesportují. Centra sportu zabezpečují pravidelnou pohybovou činnost dle týdenního rozvrhu aktivit.

Stříbrské centrum sportu letos nabízí 5 zájmových útvarů /Badminton, Funkční fitness, Kondiční posilování, Florbal, Volejbal/, které jsou určeny pro žáky středních a základních škol ve věku 11 – 19 let.

Činnost našeho centra sportu probíhá na sportovištích Gymnázia Stříbra /tělocvična, víceúčelové hřiště, posilovna/. Kroužky vedou učitelé tělesné výchovy gymnázia a  kvalifikovaní trenéři.

Klubový příspěvek je pro letošní školní rok stanoven na 350,- Kč za osobu. Po zaplacení klubového příspěvku  je možno navštěvovat více kroužků.Pojištěnci VZP mohou využít finančního příspěvku VZP ČRz projektu Sportuj ve škole.


Budeme rádi, když využijete naší nabídky na pravidelnou pohybovou činnost a přivedete i svého kamaráda či kamarádku, kterého/kterou zaujala naše nabídka (nemusí být z Gymnázia Stříbro)

Šárka Strankmüllerová


Centrum sportu AŠSK ČR při Gymnáziu Stříbronabídka činnosti /kroužky/:

 


Badminton

Pondělí 1530 – 1700 hod.

tělocvična G Stříbro

termín zahájení činnosti: 19. 09. 2016Košíková

Úterý 1530 – 1700 hod.

tělocvična G Stříbro

termín zahájení činnosti: 1. 11. 2016Funkční fitness

Středa 1300 – 1430 hod.

tělocvična G Stříbro nebo posilovna G Stříbro

termín zahájení činnosti: 05. 10. 2016Florbal

Středa 1400 – 1500 hod.

tělocvična G Stříbro

termín zahájení činnosti:5. 10. 2016Volejbal

VG + OA

Čtvrtek 1530– 1700 hod.

tělocvična G Stříbro

termín zahájení činnosti: 29. 09. 2016Kondiční cvičení

VG + OA

Pondělí – pátek – dle rozvrhu posilovny

posilovna G Stříbro

termín zahájení činnosti: 10. 10. 2016
Sportuj ve škole - projekt VZP ČR

přidáno: 30. 9. 2015 1:16, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 30. 9. 2015 1:16 ]

Získejte příspěvek až 500 Kč na školní sportovní aktivitu

PODMÍNKY ÚČASTI V PROJEKTU PRO KLIENTY VZP
  • Projekt zahájen v září 2015. 
  • Ukončení projektu 30. 11. 2015 nebo po vyčerpání finančního limitu projektu pro prvních 40 000 pojištěnců. 
  • Speciální projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny „Sportuj ve škole – prevence kardiovaskulárních onemocnění“ je určen pro děti od 6 do 18 let (17 let + 364 dní), pojištěné u VZP ČR, které nemají evidovanou přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně a jsou členy Klubu pevného zdraví. 
  • Speciální projekt se týká podpory prevence kardiovaskulárních onemocnění prostřednictvím příspěvku na školní sportovní/pohybové aktivity, které jsou realizovány Asociací školních sportovních klubů
  • VZP ČR poskytne finanční příspěvek na sportovní aktivitu v maximální výši 500 Kč zákonnému zástupci pojištěnce, který v době platnosti programu, nejpozději do 30. 11. 2015 předloží na kterémkoliv klientském pracovišti VZP ČR: 
    1. vyplněný voucher s unikátním kódem potvrzujícím účast ve školním sportovním kroužku/klubu 
    2. doklad o zaplacení příspěvku na tuto sportovní aktivitu. 
  • Předvyplněný voucher obdrží pojištěnec (zákonný zástupce pojištěnce) po zaplacení poplatku (kurzovného) za vybraný kroužek od vedoucího školního sportovního klubu sdruženého v Asociaci školních sportovních klubů. Do voucheru musí být zaznamenán unikátní kód, který získá vedoucí školního sportovního klubu prostřednictvím Asociace školních sportovních klubů

1-1 of 1