Projekt Školní partnerství ...

... jsme v tomto školním roce věnovali poznávání školního života žáků obou partnerských škol, tedy Gymnázia Stříbro a Realschule Vohenstrauß.
Pro připomenutí - v obou školách se od 7. ročníku / sekundy začíná vyučovat jako druhý cizí jazyk právě jazyk sousedního státu – čeština / němčina. Zatímco pro naše žáky je němčina povinným předmětem pro všechny, v Realschule si ji mohou zvolit pouze žáci tzv. výběrové třídy. Obě školy se snaží podpořit výuku jazyků doprovodnými akcemi, a proto se žáci nižšího gymnázia již několik let setkávají během akcí projektu Školní partnerství se stejně starými žáky Realschule.
Letos se rozjeli žáci tercie a kvarty nejprve do Vohenstraußu, kde během výuky IVT vytvořili kalendář sestavený z vlastních fotografií Vohenstraußu a Stříbra, zasportovali si, uvařili si ve cvičné kuchyni oběd, vyráběli kosmetiku a navštívili centra měst Vohenstrauß a Weiden. Ve Stříbře žáci vytvořili se svými bavorskými spolužáky netradiční slovník, při hodině fyziky se věnovali optickým klamům a odpoledne si zahráli bowling.
Kromě toho jsme mohli vohenstrausské vidět a slyšet na naší tradiční Vánoční aule a 21 studentů mohlo navštívit divadelní představení v plzeňském Divadle Josefa Kajetána Tyla, které bylo připraveno speciálně pro žáky reálných škol z Horního Falcka (= část Bavorska).

Projekt byl spolufinancován Česko-německým fondem budoucnosti, kam již míří žádost o příspěvek na akce plánované na školní rok 2018/19.

Mgr. Marie MaškováPROJEKT ŠKOLNÍ PARTNERSTVÍ 2016/17datum

název akce, program

třída

17. 10.

Gotický stavební styl v Regensburgu

G2

14. 11.

Baroko v klášteru ve Waldsassenu

G3

8.12.

Chemie v praxi - pivovar ve Schwandorfu

G4

21.12

Vystoupení žáků RS VOH na Vánoční aule

hud. soubor RS VOH

26.1.

Divadelní představení v DJKT Plzeň - balet Romeo a Julie

výběr z G1- G7, OA1- OA3

únor/ březen

Chemie v praxi – pivovar v Plzni

G4

březen/ duben

Gotický stavební styl v Plzni

G2

duben

Baroko v klášteru v Plasích

G3PROGRAM PODPORY ODBORNÝCH PRAXÍ

Program podpory odborných praxí je projektem koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, který umožňuje českým a německým žákům středních odborných škol, učilišť a studentům vyšších odborných škol ve věku od 16 let absolvovat minimálně dvoutýdenní praxi ve firmách, dílnách, vzdělávacích zařízeních či institucích veřejné správy v sousední zemi.
Program je zčásti finančně podporován Česko-německým fondem budoucnosti.
Účastníci programu mohou získat evropský dokument, tzv. Europass-mobilita, který jim může být důležitou pomůckou v jejich dalším profesním životě a zároveň slouží jako doklad o absolvování praxe v zahraničí.

Výměnná odborná praxe – Mnichov

Na přelomu dubna a května proběhla první část výměnné odborné praxe mezí Obchodní akademií ve Stříbře a mnichovskou Therese von Bayern Schule. Rodiny Terezy Váňové a Kláry Véghové z druhého a třetího ročníku OA hostily po dva týdny partnerské praktikanty, kteří zde absolvovali odbornou praxi ve firmě Kermi, s. r. o.
V závěru školního roku vycestovaly Tereza s Klárou do hlavního města Bavorska, aby tam absolvovaly svoji dvoutýdenní stáž ve firmě Fujitsu.
Velmi děkujeme stříbrské firmě Kermi, s.r.o. za vstřícnost a ochotu, se kterou umožnila německým žákům absolvovat u nich praxi.
Mgr. Petra Lukšíková

Výlet s partnerskou školou

Dne 14.11. 2016 se třída G3 vydala na výlet se svými německými vrstevníky z partnerské školy ve Vohenstraußu. Tématem celého výletu bylo baroko. Společně jsme navštívili kostel ve Wondrebu a knihovnu v klášteře ve Waldsassenu. Na jaře v roce 2017 při naší cestě za poznáváním baroka společně navštívíme klášter Plasy.

Lucie Filipčíková, G3


Zájezd do Německa

V pondělí 17. října se většina žáků ze třídy G2 zúčastnila zájezdu do německého města Regensburgu. 

Ráno v osm hodin pro nás před školu přijel autobus. Cestou jsme nabrali děti z Vohenstrassu. Asi po hodině jsme pak dojeli do cíle. Naše první cesta vedla po nejstarším kamenném mostě v Německu do chrámu sv. Petra. Už z dálky vypadal chrám nádherně. Uvnitř byl ještě hezčí. Prohlídka trvala hodinu a půl. Nejvíce se mi líbily barevné mozaiky na oknech a závěsné varhany. Po prohlídce jsme se prošli po městě. Kdo chtěl, tak si koupil nějakou sladkost a šli jsme pomalu k autobusu. Ve Vohenstrassu vystoupili němečtí kamarádi. 

Zájezd skončil před čtvrtou hodinou. Moc líbil a už teď se těším, až děti z Německa přijedou vyzvednout nás a pojedeme všichni spolu do Plzně. Díky naší paní učitelce Soukupové máme z výletu i mnoho fotek. 


Adéla Svobodová, G2
Česko – německý projekt Školní partnerství

Žáci sekundy, tercie a kvarty mají i v tomto školním roce možnost upevnit své komunikativní a sociální kompetence během společných akcí se stejně starými žáky Realschule ve Vohenstraußu, kteří se učí česky. Jednotlivé akce nejsou zaměřeny jen jazykově, žáci sekundy se věnují gotickému stavebnímu slohu v Regensburgu a Plzni, žáci tercie baroku v klášterech ve Waldsassenu a Plasích. Aktivity žáků kvarty a 9. třídy Realschule jsou zaměřeny na chemii – společně navštíví pivovary ve Schwandorfu a v Plzni. Pro studenty obou škol připravujeme také společnou návštěvu DJKT v Plzni a tradicí je již také účinkování našich bavorských přátel na Vánoční aule. 
Ma