PROJEKTY‎ > ‎Čerpání fondů EU‎ > ‎

Čerpání fondů 2012 - 13


přidáno: 10. 7. 2013 22:01, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 10. 7. 2013 22:01 ]

Školní partnerství - program na školní rok 2012/13

Plakát projektu

přidáno: 10. 7. 2013 21:59, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 10. 7. 2013 21:59 ]


PROJEKT ŠKOLNÍ PARTNERSTVÍ- program na školní rok 2012-13

přidáno: 10. 7. 2013 21:48, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 10. 7. 2013 21:49 ]

datum

název akce, program

místo

třída

14. 11.

Čeština ve Vohenstraußu I

Vohenstrauß, Weiden

G3

12. 12.

Čeština ve Vohenstraußu II.

Vohenstrauß, Weiden

G1

21. 12.

Vánoční aula

Stříbro


6.3.

Návštěva divadelního představení v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni

Plzeň

výběr G1-G7, OA1-OA3

8.- 10. 4.

Workshop „Středověk na hradě Trausnitz“

Burg Trausnitz

G3 + G7

24. 6.

Němčina a biologie ve Stříbře a Plzni

Stříbro

G3

20.2.

6.3.

22.3.

Výstava „Kulturní poklady v Bavorsku a v Čechách“

Stříbro, Vohenstrauß


Gymnazisté ze Stříbra na hradě Trausnitz

přidáno: 10. 7. 2013 21:44, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 11. 7. 2013 21:31 ]

Žáci z tercie stříbrského gymnázia měli další možnost setkat se s některými stejně starými žáky z Vohenstraußu. Bylo vybráno 15 žáků, kteří na tři dny odjeli do Německa na hrad Trausnitz. 
V pondělí 8. 4. jsme autobusem vyrazili do Vohenstraußu, kde jsme vyzvedli německé kamarády a společně se vydali na hrad Trausnitz, přibližně 17 km od města Vohenstrauß Název celého pobytu zněl „Středověk na hradě Trausnitz“. Bydleli jsme kousek od hradu, myslím, že to byl bývalý statek, na ubytovně určené přímo pro stejné pobyty jako byl ten náš. Na programu jsme měli například: jazykovou animaci, prohlídku hradu, večerní procházku s pochodněmi, výrobu svíček, pečení chleba, tematickou prohlídku „Všední den ve středověku“ a diskotéku. To všechno jsme společně s přáteli z Německa hravě a s dobrou náladou zvládli. Pobavili jsme se a společně jsme si tak nějak snažili popovídat. Myslím, že všem z nás to přineslo nové poznatky a velké zkušenosti. A zhodnocení mých spolužáků? „Zaujalo mě, jak jsme šli s pochodněmi, i když to spíše vypadalo jako světelný meč,“ říkal se smíchem Dan. „Mně se nejvíce líbilo pečení chleba, byl výborný!“ poznamenal Lukas. Měli jsme také možnost hrát ve volném času spoustu her, čehož jsme myslím všichni do jednoho využili. Hráli jsme stolní tenis nebo badminton.. Paní učitelka Mašková spolu se Šimonem a Christiaanem ze třídy G7 tam pro nás byli celé tři dny a my se jich mohli na cokoliv, co se týkalo němčiny, zeptat. To bylo moc fajn. 
Celý výlet do Německa byl velice povedený a všechny nás bavil. Je skvělé, když nám škola takovéto akce umožňuje a podporuje nás v dalších věcech.

Kateřina Kertisová, žákyně G3

Projekt „Školní partnerství - program na školní rok 2012/13“

přidáno: 10. 7. 2013 21:42, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 10. 7. 2013 21:43 ]

Ve školním roce 2012/13 se žáci našeho gymnázia mohli opět zúčastnit několika akcí se žáky Realschule Vohenstrauß, a to prostřednictvím projektu spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
Cílem projektu je podpora výuky cizích jazyků a seznamování se se životem v sousední zemi, podporování povědomí žáků i zaměstnanců škol o společných aspektech života v Česku a Bavorsku, překonávání emocionálních bariér při komunikaci s cizinci, Tyto cíle byly naplňovány při následujících jedno- i vícedenních aktivitách, které byly plánovány a připravovány týmy obou škol od září 2013. 

V listopadu a prosinci 2012 proběhly dvě akce s názvem Čeština ve Vohenstraußu. Žáci G1 a G3 si mohli vyzkoušet své komunikativní schopnosti v partnerské škole při společných jazykových animacích, ale také své bruslařské dovednosti na zimním stadionu ve Weidenu. Tam také podnikli tzv. městskou rallye.
Poslední den před Vánočními prázdninami je již tradičně v naší škole věnován Vánočnímu koncertu. Již několik let na koncertu vystupuje školní sbor z Vohenstraußu, který každý rok překvapí nastudováním další písně v češtině. 
Od 20. února do 22. března si mohli žáci, zaměstnanci i návštěvníci školy prohlédnout zajímavou česko-německou výstavu Kulturní poklady Čech a Bavorska zapůjčenou z Centra Bavaria Bohemia z německého Schönsee. 
V březnu proběhla také společná návštěva představení opery Prodaná nevěsta v Divadle J. K. Tyla v Plzni. Po představení se žáci a učitelé seznámili formou městského rallye s historickým centrem města Plzeň. Představení bylo zrealizováno speciálně pro žáky reálných škol Horního Falcka, kde je již několik let vyučována čeština jako nepovinný i povinně volitelný předmět. Studenti Gymnázia Stříbro byli pravděpodobně jedinými zástupci českých škol na této akci, a to díky velmi živé spolupráci s naší partnerskou školou. 
Stěžejní akcí projektu byl workshop "Středověk na hradě Trausnitz", kterého se od 8. do 10. dubna zúčastnili žáci G3. Kromě jazykových a seznamovacích aktivit se žáci aktivně seznámili s životem ve středověku, vyráběli svíčky, pekli chléb, zúčastnili se nočního pochodu s pochodněmi, uspořádali společenský večer se středověkými hrami... 
Zakončením projektových aktivit se stala v červnu akce Němčina ve Stříbře, která byla zkombinována s další plánovanou aktivitou, společnou výukou biologie v plzeňské ZOO. Kromě jazykových animací žáci ve smíšených skupinách řešili úkoly s biologickou tématikou. 

Fotodokumentaci některých akcí je možné vidět na: http://goas.rajce.idnes.cz/

Cíle projektu byly jednoznačně splněny. Během sedmi akcí se žáci seznamovali s reáliemi a kulturou hostitelské školy, čímž se zvýšila motivace studentů poznávat sousední zemi. Při společných akcích se přirozenou cestou rozvíjely jazykové kompetence žáků i jejich pedagogů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

1-5 of 5