Projekt „Školní partnerství – program na školní rok 2011-12“

přidáno: 9. 7. 2012 7:30, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 9. 7. 2012 7:41 ]

Od března 2012 se mohli naši žáci zúčastnit některé ze sedmi akcí, které se uskutečnily v rámci projektu Školní partnerství. Již tradičním projektovým partnerem byli žáci Realschule ve Vohenstraußu. Ti přijeli 5. 3. do Stříbra, aby lépe poznali žáky sekundy, o kterých již získali základní informace z mailů. Děti strávily příjemný den společnými aktivitami, díky kterým se nejen sblížily, ale naučily se nové obraty z němčiny/češtiny, které se v letošním školním roce začaly učit.

22. 3. se společné exkurze v Geocentru KTB v  Windischeschenbachu zúčastnila třída G4. Exkurze, která se konala v rámci výuky biologie a geologie, se skládala ze dvou částí. V první si studenti prohlédli interaktivní výstavu a vystoupili na těžní věž. Ve druhé části kolega z bavorské školy přednášel o geologickém vývoji a činnosti Země.

Další projektová aktivita se odehrála v bavorském centru pro mládež T1 v Tannenlohe 16. až 18. dubna. Tady skupina žáků obou škol vytvořila česko - německý komiks na téma „Setkání“. Během tří dnů se děti důkladně poznaly při společných aktivitách nejen v rámci tvorby komiksů, ale i při rozličných hrách, jazykových animacích, noční procházce a diskotéce. Domů odjížděly s vytvořenými komiksy, novými výrazy z jazyka partnerské třídy, i se vzpomínkami na nové kamarády a kamarádky, se kterými se setkaly hned 26. 4. při společné exkurzi v plzeňské Techmanii.

Také v květnu proběhly dvě projektové aktivity. Tou první byla 2. 5. společná návštěva představení baletu Šípková Růženka v Divadle J. K. Tyla v Plzni. Žáci gymnázia i obchodní akademie se mohli již druhým rokem spolu se svými spolužáky z partnerské Realschule zúčastnit představení, které bylo zrealizováno speciálně pro žáky reálných škol Horního Falcka, kde je již několik let vyučována čeština jako nepovinný i povinně volitelný předmět. Studenti Gymnázia Stříbro byli pravděpodobně jedinými zástupci českých škol na této akci, a to díky velmi živé spolupráci se zmíněnou partnerskou školou.

Druhou květnovou akcí byla 14. 5. návštěva žáků G2 a G6 ve Vohenstraußu. Opět se setkali se starými známými, společně sportovali a vařili (zvláště druhá činnost vyvolala u našich žáků nadšení, protože ve svém učebním plánu vaření bohužel nemají ). Odpoledne strávili v akvaparku ve Weidenu.

Zakončením projektových aktivit se stala společná exkurze do plzeňské ZOO organizovaná v rámci výuky biologie. Této aktivity se 14. 6. za naši školu zúčastnila třída OA1.

Projekt Školní partnerství byl pro žáky obou škol velkým přínosem, a proto již koordinátoři projektu připravují program na školní rok 2012/13. V něm se objeví některé starší, osvědčené akce, ale i několik novinek.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Marie Mašková