ČESKO - NĚMECKÝ PROJEKT VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/12

přidáno: 13. 4. 2012 1:41, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 13. 4. 2012 3:53 ]

Prohlídka Geocentra KTB ve Windischeschebachu

Od března se rozběhl další výměnný projekt mezi Gymnáziem a Realschule Vohenstrauß s jednoduchým, ale výstižným názvem  ŠKOLNÍ PARTNERSTVÍ. Jeho součástí je sedm výměnných akcí, kterých se zúčastní převážně žáci nižších tříd gymnázia, do některých se ale mohou zapojit žáci z celé školy.

První společnou akcí se 5. března stala návštěva tzv. talentové třídy z Realschule Vohenstrauß ve Stříbře. Tato třída se od začátku školního roku
jako povinný předmět učí češtinu. Hostitelskou třídou byla sekunda, která se také letos začala učit jazyk naší partnerské školy, tedy němčinu. Žáci si tak mohli své nově nabyté dovednosti procvičit při společných aktivitách, většinou se ale dorozumívali prostřednictvím angličtiny. 

22.3. se žáci kvarty rozjeli s bavorskými partnery na prohlídku Geocentra KTB ve Windischeschebachu.

Mezi další plánované akce patří třídenní pobyt skupinky českých a německých žáků v mládežnickém centru Tannenlohe, společná návštěva

Návštěva z partnerské školy - 5.3.2012

Techmanie a ZOO v Plzni, divadelní představení v DJKT Plzeň a návštěva stříbrské sekundy ve Vohenstraußu.

Škola získala finanční podporu na realizaci projektu prostřednictvím sdružení Euregio Egrensis, projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.