PROJEKTY‎ > ‎Čerpání fondů EU‎ > ‎

Čerpání fondů 2011 - 12


Projekt „Školní partnerství – program na školní rok 2011-12“

přidáno: 9. 7. 2012 7:30, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 9. 7. 2012 7:41 ]

Od března 2012 se mohli naši žáci zúčastnit některé ze sedmi akcí, které se uskutečnily v rámci projektu Školní partnerství. Již tradičním projektovým partnerem byli žáci Realschule ve Vohenstraußu. Ti přijeli 5. 3. do Stříbra, aby lépe poznali žáky sekundy, o kterých již získali základní informace z mailů. Děti strávily příjemný den společnými aktivitami, díky kterým se nejen sblížily, ale naučily se nové obraty z němčiny/češtiny, které se v letošním školním roce začaly učit.

22. 3. se společné exkurze v Geocentru KTB v  Windischeschenbachu zúčastnila třída G4. Exkurze, která se konala v rámci výuky biologie a geologie, se skládala ze dvou částí. V první si studenti prohlédli interaktivní výstavu a vystoupili na těžní věž. Ve druhé části kolega z bavorské školy přednášel o geologickém vývoji a činnosti Země.

Další projektová aktivita se odehrála v bavorském centru pro mládež T1 v Tannenlohe 16. až 18. dubna. Tady skupina žáků obou škol vytvořila česko - německý komiks na téma „Setkání“. Během tří dnů se děti důkladně poznaly při společných aktivitách nejen v rámci tvorby komiksů, ale i při rozličných hrách, jazykových animacích, noční procházce a diskotéce. Domů odjížděly s vytvořenými komiksy, novými výrazy z jazyka partnerské třídy, i se vzpomínkami na nové kamarády a kamarádky, se kterými se setkaly hned 26. 4. při společné exkurzi v plzeňské Techmanii.

Také v květnu proběhly dvě projektové aktivity. Tou první byla 2. 5. společná návštěva představení baletu Šípková Růženka v Divadle J. K. Tyla v Plzni. Žáci gymnázia i obchodní akademie se mohli již druhým rokem spolu se svými spolužáky z partnerské Realschule zúčastnit představení, které bylo zrealizováno speciálně pro žáky reálných škol Horního Falcka, kde je již několik let vyučována čeština jako nepovinný i povinně volitelný předmět. Studenti Gymnázia Stříbro byli pravděpodobně jedinými zástupci českých škol na této akci, a to díky velmi živé spolupráci se zmíněnou partnerskou školou.

Druhou květnovou akcí byla 14. 5. návštěva žáků G2 a G6 ve Vohenstraußu. Opět se setkali se starými známými, společně sportovali a vařili (zvláště druhá činnost vyvolala u našich žáků nadšení, protože ve svém učebním plánu vaření bohužel nemají ). Odpoledne strávili v akvaparku ve Weidenu.

Zakončením projektových aktivit se stala společná exkurze do plzeňské ZOO organizovaná v rámci výuky biologie. Této aktivity se 14. 6. za naši školu zúčastnila třída OA1.

Projekt Školní partnerství byl pro žáky obou škol velkým přínosem, a proto již koordinátoři projektu připravují program na školní rok 2012/13. V něm se objeví některé starší, osvědčené akce, ale i několik novinek.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Marie Mašková

Exkurze v Geocentru KTB ve Windischeschenbachu

přidáno: 9. 7. 2012 7:11, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 9. 7. 2012 7:16 ]

Dne 22. 3. 2012 se naše třída G4 ze stříbrského gymnázia spolu se studenty z partnerské reálné školy ve Vohenstraußu zúčastnila exkurze v Geocentru KTB v německém Windischeschenbachu. Exkurze se konala v rámci výuky biologie a geologie a současně jsme si mohli procvičit i německý jazyk.

Prohlídka se skládala ze dvou částí. V první jsme si prohlédli interaktivní výstavu a vystoupili jsme na samotnou těžní věž. Ve druhé části nám učitel z německé školy přednášel o geologickém vývoji a činnosti Země. Měl pro nás připraveny i různé úkoly.

Exkurze se nám líbila. Dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých informací.

Projekt, jehož součástí naše exkurze byla, je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Pavlína Jansová, G4

První příjemné chvíle s přáteli z Německa

přidáno: 9. 7. 2012 7:09, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 9. 7. 2012 7:17 ]

První březnové pondělí za námi – studenty G2 – přijeli němečtí přátelé z Realschule ve Vohenstraussu. Ještě před společným setkáním nám paní učitelka Mašková rozdala e-mailové adresy, jejichž prostřednictvím jsme měli možnost navzájem se oslovit a představit se.
Po příjezdu našich kamarádů a kamarádek jsme se vzájemně pozdravili ve třídě, potom Majda, Lukas a Clara začali s prohlídkou školy. Snažili jsme se jim ukázat nejzajímavější prostory – aulu, hudebnu s kreslírnou, učebny na přírodovědné a společenské předměty, učebnu VYT, tělocvičnu a posilovnu, kde si mohli vyzkoušet některé posilovací stroje. Společně jsme si sdělovali informace o výuce jednotlivých předmětů u nás i v jejich škole.
Poté jsme z rautového stolu ochutnali dobrůtky od našich maminek. Když jsme se občerstvili, vyráběli jsme při společných aktivitách obrázkové slovníky – např. na téma MÓDA, PŘÍRODA, POTRAVINY, DOMOV a naučili jsme se tzv. japonskou vazbu. Domluva probíhala česky, německy a anglicky, když jsme si nevěděli rady, vypomohli paní učitelky a starší spolužáci Dan s Christiaanem z G6.
V poledne nám připravily na oběd paní kuchařky výborný těstovinový salát s polévkou. Kolem 13. hodiny jsme dorazili na stadion do sportovní haly, abychom si zahráli kuželky a bowling. Někteří jsme „váleli“ lépe, pro jiné to byly první krkolomné pokusy.
Na konci našeho setkání jsme se společně vyfotili a rozloučili se s přáním brzkého setkání.
Byl to krásně strávený den, který jsme si užili a budeme na něj rádi vzpomínat.

Projekt, jehož součástí naše setkání bylo, je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Studenti sekundy Gymnázia Stříbro

Studenti Gymnázia Stříbro viděli Šípkovou Růženku

přidáno: 8. 5. 2012 4:30, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 8. 5. 2012 4:38 ]

Již podruhé se žáci Gymnázia Stříbro mohli spolu se svými spolužáky z partnerské Realschule Vohenstrauß zúčastnit 
speciálního představení Divadla J. K. Tyla v Plzni. To bylo 2. 5. 2012 zrealizováno speciálně pro žáky reálných škol Horního Falcka. Na těchto školách se již několik let zájemci z řad žáků učí češtinu jako nepovinný i povinně volitelný předmět. Za odměnu dostali tito žáci výlet do Plzně spojený s představením baletu Šípková Růženka.

Studenti Gymnázia Stříbro byli pravděpodobně jedinými zástupci českých škol na této akci, a to díky velmi živé spolupráci se zmíněnou partnerskou školou. V tomto školním roce probíhá na obou školách projekt Školní partnerství, jehož součástí byla i návštěva divadla. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Další fotky z partnerských akcí najdete na: http://goas.rajce.idnes.cz/

Marie Mašková 

Mediální projekt KOMIKS

přidáno: 7. 5. 2012 6:43, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 7. 7. 2012 5:23 ]

V bavorském centru pro mládež T1 v Tannenlohe se 16. až 18. dubna sešla skupina žáků partnerských škol, aby společně vytvořili česko - německý komiks na téma „Setkání“. Během tří dnů se děti důkladně poznaly při společných aktivitách nejen v rámci tvorby komiksů, ale i při rozličných hrách, jazykových animacích, noční procházce a diskotéce. Domů odjížděly s vytvořenými komiksy, novými výrazy z jazyka partnerské třídy, i se vzpomínkami na nové kamarády a kamarádky, se kterými se v letošním školním roce ještě několikrát setkají, např.

26. 4. v plzeňské Techmanii.

Zde několik postřehů přímo od účastníků setkání:

já s Nikčou jsme vzadu v autobusu držely místo pro naše německé kamarádky, když nastoupily, pomalu jsme se rozmluvily a cesta do místa pobytu utíkala rychle. Ani jsme se nenadály a zastavilli jsme před ubytovnou.

s našimi přáteli jsme se domluvili většinou anglicky(učíme se ji skoro dva roky, němčinu teprve první rok), někdy trochu německy i česky

.. zahráli jsme si i fotbal, stolní tenis a volejbal,…

...pobyt se mi líbil, protože jsme se naučili vytvořit komiks, zpracovávat fotky na počítači…

tvorba fotek ke komiksu byla velice zajímavá a zábavná…

...nejvíce se mi líbila diskotéka. Nejprve nikdo nechtěl tančit, ale nakonec se na parketu objevily i paní učitelky a všichni jsme protancovali večer.

...těším se na další setkání s našimi kamarády..

celý pobyt byl příjemný, přátelský. Ráda bych na podobný pobyt jela znovu.

PARTNERSKÉ AKCE březen-červen 2012

přidáno: 15. 4. 2012 12:09, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 7. 7. 2012 5:17 ]

datumnázev akce, programmístotřída
5. 3. Výměnný jednodenní pobyt – seznámení žáků partnerských tříd, jazykové aktivity, bowlingStříbroG2 - část
22. 3.Geocentrum KTB WindischeschenbachWindischeschenbachG4 - celá
16.-18.4.Komiks na téma „Setkání“ Mládežnické mediální centrum TannenloheG2 - 15 žáků
G6 - 2 žáci
26. 4.Fyzika v praxi - společná návštěva Techmanie PlzeňTechmanie PlzeňG2 - celá
2. 5.Balet „Šípková Růženka“DJKT Plzeň20 žáků (výběr z nejlepších)
14. 5.Výměnný jednodenní pobyt - jazyk. animace, společné vaření, Thermenwelt Weiden Vohenstrauß, Weiden G2+G6 část
14.6.Společná výuka biologie v ZOOZOO PlzeňOA1

ČESKO - NĚMECKÝ PROJEKT VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/12

přidáno: 13. 4. 2012 1:41, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 13. 4. 2012 3:53 ]

Prohlídka Geocentra KTB ve Windischeschebachu

Od března se rozběhl další výměnný projekt mezi Gymnáziem a Realschule Vohenstrauß s jednoduchým, ale výstižným názvem  ŠKOLNÍ PARTNERSTVÍ. Jeho součástí je sedm výměnných akcí, kterých se zúčastní převážně žáci nižších tříd gymnázia, do některých se ale mohou zapojit žáci z celé školy.

První společnou akcí se 5. března stala návštěva tzv. talentové třídy z Realschule Vohenstrauß ve Stříbře. Tato třída se od začátku školního roku
jako povinný předmět učí češtinu. Hostitelskou třídou byla sekunda, která se také letos začala učit jazyk naší partnerské školy, tedy němčinu. Žáci si tak mohli své nově nabyté dovednosti procvičit při společných aktivitách, většinou se ale dorozumívali prostřednictvím angličtiny. 

22.3. se žáci kvarty rozjeli s bavorskými partnery na prohlídku Geocentra KTB ve Windischeschebachu.

Mezi další plánované akce patří třídenní pobyt skupinky českých a německých žáků v mládežnickém centru Tannenlohe, společná návštěva

Návštěva z partnerské školy - 5.3.2012

Techmanie a ZOO v Plzni, divadelní představení v DJKT Plzeň a návštěva stříbrské sekundy ve Vohenstraußu.

Škola získala finanční podporu na realizaci projektu prostřednictvím sdružení Euregio Egrensis, projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

1-7 of 7