PROJEKTY‎ > ‎Comenius‎ > ‎

Zlatá cesta střídá svatojakubskou

přidáno: 7. 4. 2012 2:40, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 7. 4. 2012 2:40 ]

Gymnázium ve Stříbře pokračuje ve spolupráci s Realschule ve Vohenstraußu

V letošním roce byl Gymnáziu Stříbro schválen již třetí projekt Comenius financovaný z fondů EU. Po Jakubově cestě, která byla hlavním tématem předchozího česko-německo-francouzského projektu, se symbolem spolupráce s Realschule Vohenstrauß stává Zlatá cesta známá také jako Via Carolina. Toto označení dnes nese dálnice D5/A6 spojující Českou republiku se Spolkovou republikou Německo.

S plánem přiblížit Čechy víc k Evropě a učinit z nich obchodní křižovatku přišel již císař Karel IV. Chtěl propojit Porýní přes Norimberk, Prahu, Brno a Vratislav s Krakovem a Kyjevem. Trasa z Norimberka měla vést přes Lauf, Sulzbach, Bärnau, Tachov, Stříbro, Plzeň, Rokycany, Žebrák, Beroun a Karlštejn do Prahy. Norimberská cesta (později zvaná Zlatá cesta, nakonec po svém ideovém tvůrci Via Carolina) měla překonat tzv. Řezenskou cestu, která byla dosud hlavní osou českého obchodu s Bavorskem. Důležitým bodem této trasy se stalo město Sulzbach, v němž Karel IV. při svých častých cestách do Norimberka pobýval. (O náročnosti tehdejšího cestování a kvalitě cest napovídal týden, který karavana potřebovala k cestě z Prahy do Norimberka. Po dálnici to mohou být i pouhé dvě hodiny.) Až do konce 15. století si udržela Norimberská cesta svou pozici, podpořenou nejrůznějšími privilegii, ale pak začala být zkracována a tehdy vznikla trasa, po níž vlastně vede dnešní dálnice E 50. Via Carolina tak není pouhou dálnicí, ale i dokončením ideje Karla IV. o napojení českých zemí hospodářsky, politicky a kulturně na evropský Západ. Via Carolina představuje tedy i jakýsi symbol a moderní připojení České republiky k Západu.

Vliv cesty na život v Čechách a Bavorsku v historii a především v současné době budou zkoumat žáci kvarty stříbrského gymnázia za občasného přispění ostatních žáků školy. Práce na projektu bude probíhat především v rámci výuky, je součástí tématických plánů učiva na tento i příští školní rok. Žáci budou mimo jiné zkoumat a hodnotit vliv cesty/dálnice na česko-německé vztahy v hodinách dějepisu a občanské výchovy, v zeměpisu budou objevovat geografické zvláštnosti podél trasy dálnice, učit se německé písně při hudební výchově, v hodinách angličtiny a němčiny komunikovat se svými německými partnery přes internet, věnovat se tvorbě webových stránek projektu při IVT, při hodinách českého jazyka a literatury se budou učit stylisticky správně zpracovávat získané poznatky a zhotovovat písemnou dokumentaci projektu, stejně jako při výtvarné výchově dokumentaci obrazovou,…

V rámci projektu proběhne několik setkání žáků a jejich učitelů ve Stříbře i Vohenstraußu. Největší akcí v tomto školním roce bude výměnný desetidenní pobyt německých žáků ve Stříbře s ubytováním v rodinách našich žáků. Ti pak absolvují výměnný pobyt v říjnu 2010 ve Vohenstraußu. Tím bude splněn jeden z cílů projektu - seznámit se s každodenním životem v partnerské zemi a uplatnit jazykové znalosti.

Výsledkem práce na projektu bude  zlepšení nejen jazykové vybavenosti učitelů, žáků a jejich rodičů, ale i vztahů mezi obyvateli česko-německého pohraničí, poznamenaných historickými střety mezi oběma zeměmi i stále ještě přežívajícími předsudky.

5. října 2009,  Mgr.Marie Mašková

Příspěvky studentů naleznete na blogu comenius-goas.blog.cz