PROJEKTY‎ > ‎Comenius‎ > ‎

PROJEKTOVÝ POBYT V NĚMECKU

přidáno: 7. 4. 2012 2:59, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 16. 1. 2015 4:22 ]
(texty byly vytvořeny účastníky setkání)
Středa 29. 9. 2010

Po společně stráveném květnovém týdnu, kdy němečtí korespondenti bydleli v našich domovech, se skupina šestnácti žáků kvinty vydala na oplátku do Německa. Výměnný pobyt začal v Norimberku, tedy na konci (nebo začátku?) Zlaté cesty. Česky mluvící průvodkyně nám ukázala Císařský hrad, dům Albrechta Dürera, kostel sv. Seebalda, ve kterém byl pokřtěn Václav IV., Hlavní náměstí s Krásnou kašnou a kostelem Panny Marie, Špitál sv. Ducha,…. Po obědě, kdy jsme si pochutnali na německých „bratwurstech“, jsme podnikli okružní jízdu městem a shlédli památky z nacistické doby – Justiční palác, kde probíhaly procesy s válečnými zločinci 2. sv. války, Kongresovou halu a Zeppelinovu tribunu. Zajímavá byla i exkurze v továrně na perníčky, odkud jsme si domů přivezli výborné místní suvenýry. Večer jsme strávili v hotelu společnými aktivitami.

Čtvrtek 30. 9. 2010

Ve čtvrtek jsme měli na plánu prohlídku norimberské ZOO, kam jsme cestovali kombinací zdejší hromadné dopravy – autobusem, metrem a tramvají. ZOO jsme si prohlédli ve skupinách, měli jsme na to přibližně dvě hodiny. Po zhlédnutí velice zajímavých zvířat (nejvíce úspěchů slavil kapustňák Herbert) jsme se sešli v restauraci na oběd. Po obědě jsme si vyškemrali ještě hodinku volna. Poté jsme se vydali zpět do centra na nákupy. Vydatné nákupy nás zmohly, a tak jsme se rozhodli posilnit večeří. Po výborné večeři (většina z nás si opět objednala výborné norimberské klobásky) jsme odjeli s menšími komplikacemi způsobenými stávkou dopravců zpět do ubytovny, kde jsme připravili překvapení pro paní Maškovou, která měla narozeniny. Po oslavách jsme byli přemluveni k spánku.

Pátek 1. 10. 2010

V pátek byl budíček v 7:45 a hned poté proběhlo balení věcí a odjezd do Vohenstraussu. Cestou jsme navštívili město Lauf a stejnojmenný hrad, který založil Karel IV. Nejzajímavější byl erbovní sál se 112 erby českých panství. Po prohlídce jsme dostali dotazníky a vydali se do středu města pronásledovat kolemjdoucí a ptát se jich na různé otázky týkající se našeho projektu. Po vyplnění dotazníků jsme se konečně vydali do Vohenstraussu. Po příjezdu jsme se seznámili s našimi novými „sourozenci“a společně jeli na oběd. Měli jsme každý velkou pizzu a málokdo ji snědl. Po vydatném obědě jsme si prohlédli výstavu „Byliny na Jakubově cestě“v zámku Friedrichsburg. Kolem čtvrté hodiny si nás vyzvedli rodiče a jeli jsme domů. Každý z nás si přivítání a večer strávený s rodinou určitě užil.

Sobota 2. 10. 2010

Vstávání v nových rodinách nám nedělalo problém, protože jsme se těšili na společné odpoledne. Čekal nás totiž program zahrnující jak práci (sledujeme přece trasu a zajímavá místa na Zlaté cestě), tak zábavu. Poté, co jsme doma naplnili své hladové krky, jsme vyrazili směrem do městečka jménem Schnaittenbach, kde jsme vyslechli velice zajímavé informace o historické křižovatce obchodních cest, které tudy kdysi dávno vedly. Dále nás čekala mnohem příjemnější cesta - na horu Monte Kaolino, kde jsme testovali maximální odolnost bobů vůči extrémnímu zatížení. Ale bohužel, i vítr nás předjel! Po adrenalinovém zážitku se celá naše hladová skupina vydala na vydatnou večeři v McDonald´s. Třešničkou na dortu byl jistojistě akvapark ve Weidenu, kde jsme se vydováděli na všemožných atrakcích a tobogánech.

Neděle 3. 10. 2010

Neděle byla slunečná a v plánu byl skvělý výlet na podzimní trh na zámku Guteneck, kde nás srdečně přivítal sám pan hrabě a pronesl několik slov na téma česko – bavorské přátelství. Poté jsme se rozprchli do všech koutů podzámčí a vrhli se s dobrou náladou ke stánkům, které se chlubily svými barevnými šálami a hedvábnými šátky, šperky, náušnicemi i třeba ručně vyráběnými luky a šípy.

Pondělí 4. 10. 2010

V pondělí ráno jsme se sešli ve škole. Jako první jsme měli hodinu ZSV. Bavili jsme se o německých moderních dějinách a o sjednocení Německa. Po první hodině jsme se přesunuli do dílen, kde jsme zkrášlovali dřevěné krabice měděnými plátky, na které jsme vyryli motivy dle předloh nebo vlastních návrhů. Námi vytvořené práce jsme si mohli vzít domů. V 11,30 pro nás bylo přichystáno přijetí na radnici ve Vohenstraßu. Pan starosta měl bohužel moc práce, a proto nás přivítal jeho zástupce. Další část programu byla hodina češtiny. Zde jsme vyráběli pexeso a domino, a poté jsme si zazpívali českou písničku. A na konec jsme společně vyrazili do místní cukrárny, kde mají výbornou zmrzlinu, a strávili zde zbytek odpoledne.

Úterý 5. 10. 2010

Návštěvou Centra Bavaria Bohemia v malém městečku Schönsee začal náš úterní program. Dozvěděli jsme se něco o jeho historii a úloze = činnost Centra Bavaria Bohemia (CeBB) byla zahájena na počátku roku 2006. Středisko působí jako kulturní točna, informační centrum a zprostředkovatel spolupráce mezi českými a bavorskými sousedními regiony. Největší zájem Centra Bavaria Bohemia spočívá v prohloubení česko-bavorské kulturní a partnerské spolupráce v českých a bavorských sousedních regionech. Znáte zaniklou hraniční vesničku Pleš? My již ano. Viděli jsme zdejší hřbitov a ochutnali jídlo ve zdejší restauraci. Posilnění nám přišlo vhod na večerní program, kterým byl taneční kurz ve Stříbře. Do našich německých domovů jsme se všichni vraceli až v noci unavení, ale spokojení se všemi prožitky z dnešního dne.

Středa 6. 10. 2010

Ve středu ráno jsme vyrazili do města Wernberg-Köblitz. Je to totiž další důležitý bod na mapě Zlaté cesty. Ve městě jsme si prohlédli náměstí, přes které dříve vedla dálnice. Uprostřed náměstí je nyní časová přímka spolu se třemi fontánkami, které popisují historii města. Po prohlídce náměstí jsme s panem starostou Georgem Butzem vyrazili do industriální zóny města. Pan starosta nám popisoval jednotlivé firmy. Přednáška byla pro všechny velmi zajímavá. S panem starostou jsme se rozloučili a vyrazili do zámeckého hotelu Wernberg. Na zámku se nás ujala průvodkyně, která nás provázela celým hotelem. Ukázala nám jednotlivé pokoje a jejich vybavení. Prohlídka se všem velmi líbila. Oběd byl pro nás přichystán v McDonaldu. Zde se všichni do sytosti najedli. Následovala prohlídka místního obchodu s elektronikou firmy Conrad. Poté jsme všichni vyrazili do města Weiden na bowling. Všichni si hru užili a tím náš společný den skončil.

Čtvrtek 7. 10. 2010

Ráno jsme dojeli s našimi německými korespondenty do školy, kde jsme celé dopoledne vyhodnocovali dotazníky z Weidenu a Vohenstraußu, psali články o pobytu v Německu a vyráběli kulisy na naše chystané divadelní vystoupení. Měli jsme zahrát pohádku O kohoutkovi a slepičce. Po obědě nás čekalo sportovní odpoledne ve školní tělocvičně. Soutěžili jsme proti Němcům v různých disciplínách a vyhráli jsme! :)

Pátek 8. 10. 2010

Po příjezdu do školy jsme se rozdělili a spolu s našimi „sourozenci“ se zapojili do výuky. Aleš a já jsme šli na hodinu fyziky do osmé třídy. Po ní jsme se přesunuli do cvičné kuchyňky, kde jsme si připravili svačinu – pizzabagety a tvarohový dezert. Po nasycení jsme se přesunuli na „jeviště“, kde jsme ještě chvíli nacvičovali a ladili naši pohádku. Na představení se přišli podívat skoro všichni žáci Realschule. Sklidili jsme opravdu velký úspěch. Potom následovalo vyprávění německé verze této pohádky. Vypravěčkou byla známá německá sběratelka pohádek. Tím náš pobyt v Německu skončil. Rozloučili jsme se s německými kamarády a pak následoval už jen velkolepý odjezd zpět do Čech.