PROJEKTY‎ > ‎Comenius‎ > ‎

Projektové setkání – květen 2010

přidáno: 7. 4. 2012 2:44, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 7. 5. 2012 7:05 ]

Jmenujeme se Linky, Simona a Tereza. Naše třída G4 ze stříbrského gymnázia spolupracuje v projektu Comenius se žáky Realschule Vohenstrauß. Jedná se o mezinárodní projekt finančně podporovaný EU, který pomáhá ke zlepšení vztahů mezi evropskými národy.

V našem případě se jedná o projekt zvaný „Zlatá cesta - Via Carolina“, což je již od dob Karla IV. hlavní obchodní i společenská tepna mezi Německem a Českem. S naší třídou jsme v tomto projektu podnikli již několik společných akcí. Měli jsme možnost poznat nové přátele a prostředí, ve kterém žijí, a navíc se zdokonalit v německém i anglickém jazyce.

Od 7. do 14. 5. se na projektu pracovalo na plné obrátky, jelikož jsme ve škole i doma hostili žáky z Německa. O průběhu projektového setkání se dozvíte z vyprávění našich spolužáků. Nawww.goas.rajce.net najdete spoustu fotek.

Závěrem chceme dodat, že není vhodnější cesta k odstranění bariér mezi jednotlivými národy, než poznávání kultury, jazyka a lidí prostřednictvím takových osobních setkání. My osobně jsme s tímto projektem spokojeni a domníváme se, že pro ostatní školy a jejich žáky by byl takový projekt velikým přínosem, stejně tak jako pro nás.

Pátek 7. 5. 2010 (Anička a Nikola)

V tento den začal výměnný pobyt žáků Realschule Vohenstrauß u nás ve Stříbře. S naprostým nadšením jsme se na týden s nimi těšili nejen proto, že jsme se nemuseli učit, ale také proto, že tento týden byl plný dobrodružství a milé spolupráce. Po deváté hodině ranní naši hosté konečně dorazili. Následovala prohlídka školy a vzájemné představení a přidělení jednotlivých německých studentů do péče studentů českých. Vypadalo to, že byl každý spokojen a seznamování proběhlo bez problémů. Po prohlídce školy a vydatném obědě ve školní jídelně jsme vyrazili do města a na radnici, kde nás slavnostně přivítal místostarosta Pavel Tóth. Dozvěděli jsme se mnoho věcí z historie města a informace o spolupráci Vohenstraussu a Stříbra. Také jsme měli možnost prohlédnout si pracovní zázemí starosty města. Poté následovalo rozdělení do dvou skupin. První skupina šla s paní Baxovou a Chvojkovou na prohlídku štoly, zatímco druhá skupina s paní Maškovou a Svobodovou vyplňovala za pomoci kolemjdoucích malý dotazník o znalosti Zlaté cesty. My jsme šli nejprve do štoly, ve které bylo pouhých sedm stupňů stálé teploty. Náš průvodce byl velice výřečný pán, který mnohé zažil a také toho hodně věděl. Po odchodu ze štoly jsme se vydali na náměstí, kde jsme zjistili naprosto otřesnou věc. Totiž, že naši stříbrští spoluobčané o Zlaté cestě nevědí absolutně nic. Na konci našeho zahajovacího dne se všichni rychle rozprchli do svých domovů a hurá „na kutě“.

Sobota 8. 5. 2010 (Šárka, Markéta, Linda)

Dopoledne jsme se svými německými kamarády měli volno. Někteří trávili volný čas dalším seznamováním, prohlížením rodinných fotek, hraním společenských her nebo spánkem. Dopoledne jsme završili společným obědem (např. halušky, řízek, knedlo-vepřo-zelo). Ve 12 hodin jsme se sešli s kamarády v Kladrubech u kláštera. Po krátkém čekání na několik opozdilců jsme se vydali na společnou prohlídku. Výklad naší průvodkyně byl dvojjazyčný. Po prohlídce jsme se pod vedením pana učitele Mužíka vydali na naučnou stezku, která vede okolo Kladrub. Během cesty jsme vyplňovali brožury s úkoly. Na domluveném místě jsme se sešli s panem Čechurou, který nás stezkou provázel. Vyprávěl o Zlaté cestě, kterou nám následně i ukázal. Naučná stezka nás dovedla na náměstí. Tam jsme čekali na příjezd autobusu, který nás odvezl do Stříbra. Ve Stříbře jsme se cestou do kulturního domu na diskotéku zastavili na zmrzlinu. Když jsme dorazili do kulturního domu, už hrála muzika a svítily barevné reflektory. Usadili jsme se ke stolům. Netrvalo dlouho a někteří odvážlivci už tančili. Místní si užívali disko už od začátku a po několika písních tančili úplně všichni. Sedět nezůstali ani učitelé. Po 20. hodině začala v KD oldies-party pro veřejnost. Někteří z nás byli velmi unaveni, proto se brzy uchýlili do svých domovů, kde se navečeřeli a šli spát.

Neděle 9. 5. 2010 (Monika, Dáša, Magda)

Po druhé společné noci jsme ráno vstávali okolo osmé, jelikož jsme měli zamluvený stolní tenis s ostatními stříbrskými kamarády. Celí zapálení do hry jsme dvě hodiny bojovali o titul „Č-N mistr v ping pongu“. Po obědě jsme vyrazili do Plzně. Na zdejším náměstí nám paní Burcsak řekla něco o založení města. Navštívili jsme Muzeum loutek, kde nás čekala velmi zajímavá prohlídka dřevěných, látkových a papírových loutek. Z muzea jsme odešli do Plazy, kde jsme měli asi dvě hodiny volno. Mohli jsme si projít obchody a koupit večeři. V sedm hodin jsme měli v plánu operu „Salomé“ v DJKT. Opera byla zajímavá, ale myslíme si, že je spíše pro dospělé. Po skončení opery na nás čekal autobus, který nás zavezl do Stříbra. Tento den byl velmi zajímavý a plný zážitků pro nás i naše německé kamarády.

Pondělí 10. 5. 2010 (Tomáš, Radim, Petr)

Naši němečtí přátelé jsou u nás již čtvrtý den. Celé dopoledne jsme se učili dle zvláštního rozvrhu, rozděleni na dvě smíšené skupiny . Během dopoledne se každá skupina vystřídala na hodinách českého jazyka, základů společenských věd, výpočetní techniky a podle zájmu jsme absolvovali dvě hodiny hudební nebo výtvarné výchovy. Během hodiny českého jazyka jsme německé žáky naučili pojmenovat části lidského těla a některé užitečné fráze. V ZSV jsme v interaktivní učebně odpovídali na otázky ohledně druhé světové války, jejíž konec jsme u nás v sobotu slavili. Při hodině IVT jsme předvedli námi vytvořené prezentace týkající se Zlaté cesty. Během HV jsme zpívali anglicko-německo-české písně. O VV se pracovalo s hlínou nebo jsme malovali obrázky na téma „Setkání dvou národů“. Po chutném obědě jsme se vydali do víceúčelové sportovní haly. Zde jsme společně hráli bowling a kuželky. Vydařené odpoledne uběhlo jako voda. Po skončení oficiálního programu šli někteří z nás do čajovny. Tam jsme si povídali a prohlubovali své již dobré vztahy.

Úterý 11. 5. 2010 (Chris, Aleš, Ríša)

Náš další den začínal opět v 8 hodin před školou, kde jsme se shromáždili k odjezdu na exkurzi ve firmě EMZ sídlící v Černošíně. Po dvouhodinové prohlídce jsme s radostí mohli pokračovat v cestě. Naší další zastávkou byl McDonalds v Plzni. Tam jsme si to všichni pořádně užili. Když jsme se dosyta najedli, jeli jsme do Plzeňského pivovaru. Tady jsme dostali pracovní listy s úkoly týkajícími se jeho historie. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí. Navštívili jsme pivovarskou vodárenskou věž, bednářskou dílnu a bývalou lednici ve sklepení. Když naše zajímavá prohlídka skončila, koupili jsme si suvenýry a pokračovali směrem do Techmanie. V Techmanii jsme si vyzkoušeli mnoho zajímavých věcí. Postavili jsme 2,20 m vysokou věž z kostek a nakonec jsme se podívali na show s tekutým dusíkem a Van de Graafovým generátorem.

Středa 12. 5. 2010 (Lucka, Diana, Standa)

Po dvou strastiplných hodinách učení jsme se vydali na poznávací výlet do kraje Chodů. První zastávka nás čekala v Horšovském Týně, kde jsme se dozvěděli několik zajímavých informací o tomto kraji, navštívili zámek, porozhlédli se po místních památkách a dostali rozchod. Zatímco česká skupina nakupovala tuny zmrzliny, naši němečtí přátelé už dávno procházeli zámkem a kochali se různými expozicemi. Čekalo tam na nás mnohé: od mohutného, složitě zdobeného nábytku, až po veliké jiskřící lustry ze štípaného skla, porcelánové zdobené talířky, mnoho obrazů – přičemž jeden z nich byl zajímavý tím, že zobrazené šlechtičně patřila pouze hlava a zbytek těla byl namalován podle sličnějšího modelu. Podruhé jsme se zastavili o něco dále, a to v Domažlicích, kde jsme dostali za úkol zeptat se kolemjdoucích na několik otázek ohledně Zlaté cesty a Domažlic. Výlet jsme si velice užili, navíc se také dozvěděli něco málo o chodské kultuře a vzájemně se více poznali.

Čtvrtek 13. 5. 2010 (Honza, Dan A., Dan K.)

Čtvrtek jsme začali tvorbou prezentací o našich společných akcích. Pracovali jsme opět ve smíšených skupinkách. Komunikace mezi námi byla někdy náročná. Nakonec jsme to však všichni zvládli a odprezentovali svá díla. Poté jsme se všichni vydali na oběd do školní jídelny. Následovalo sportovní odpoledne. Rozdělili jsme se do dvou skupin s neobvyklými názvy: jalbka a ananasy. Mezi naše disciplíny patřil například hod gumovkou, štafeta na chůdách, skok daleký s medicinbalem, avšak i tradiční sporty jako fotbal, přehazovaná, atd. Jablka ananasy sice rozdrtila, ale sladkou odměnu dostali nakonec všichni. Není přece důležité vyhrát, ale zúčastnit se!!!

Pátek, 14. 5. 2010 (Martin, Fanda, Eliška)

První dvě vyučovací hodiny se soustředíme na tvorbu novinových článků o dnech strávených s německými kolegy. Jsme rozděleni na skupinky podle jednotlivých dnů projektového setkání. Naše skupinka dostává za úkol napsat článek o dnešním dni, jenž je zároveň posledním dnem s německými kamarády. Je to pro nás trochu obtížné, protože si teprve představujeme, jak tento den bude pokračovat. Třetí vyučovací hodinu strávíme přípravou miniproslovů o společném týdnu a shrneme si všechno, co jsme se o sobě dozvěděli, abychom se mohli při závěrečném ceremoniálu navzájem představit. Slavnostní zakončení projektového setkání se koná čtvrtou vyučovací hodinu. Po výstupech nás, žáků, si vyslechneme závěrečný proslov ředitele naší školy, Mgr. Milana Deredimose, a zástupce ředitele Realschule, pana Johanna Fischera. Následuje oběd a srdceryvné loučení s německými kolegy, kteří odjíždějí už bohužel bez nás do Prahy.