PROJEKTY‎ > ‎Comenius‎ > ‎

Partnerské akce Gymnázia Stříbro a Realschule Vohenstrauß

přidáno: 7. 4. 2012 3:56, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 16. 1. 2015 4:17 ]

Od března do května proběhly následující společné akce: Ve dnech 30. 3. – 1. 4. se devět stříbrských a devět vohenstraußkých žáků zúčastnilo třídenní akce „Klapka … a akce“ – „Klappe … & Action“v mládežnickém mediálním centru T1 v Tannenlohe. Zde děti ve smíšených týmech navrhly a natočily tři krátké filmy. Ty můžete vidět na našich webových stránkách nebo na t1-extern.kreis-tir.de

12. 4. třídy G2 a 6b navštívily plzeňskou Techmanii, kde se společně přesvědčily o platnosti některých fyzikálních zákonů.

Předposlední akcí byla návštěva speciálního představení opery Kouzelná flétna v divadle J. K. Tyla v Plzni, kterého se dne 6. 5. zúčastnilo 16 žáků Gymnázia Stříbro na pozvání své bavorské partnerské školy. Bylo totiž zorganizováno pro žáky reálných škol z Horního Falcka, kteří se učí česky. Přijelo celkem deset autobusů se žáky z Regensburgu, Obertraublingu, Regenstaufu, Rodingu, Chamu, Bad Kötztingu, Furthu im Wald, Nabburgu, Vohenstraußu, Neunburgu, Weidenu, Wunsiedelu, Neustadtu a Weiherhammeru. Celkem 470 účastníků této akce (mezi nimi i 40 žáků z českých partnerských škol a skupina bicích nástrojů Sambalila speciálního pedagogického centra Cham a praktické školy Domažlice) naplnilo Velké divadlo až do posledního místa. Opera Kouzelná flétna W. A. Mozarta byla po konzultaci se šéfem opery Jiřím Pánkem zvlášť pro toto školní představení nastudována ve zkrácené formě a dokonce dvojjazyčně. Po zahájení akce skupinou Sambalila (nositel Evropské ceny za příkladné partnerství škol) a přivítání 1. náměstkyní primátora pro kulturu a cestovní ruch, Evou Herinkovou, zažilo plzeňské divadlo novou premiéru: všichni přítomní žáci zazpívali česky písničku „Já jsem muzikant…“. Protože v těchto dnech probíhaly v Plzni Slavnosti osvobození, po představení si skupinka ze Stříbra a Vohenstraußu prohlédla v Proluce v Křižíkových sadech historický kemp s ukázkami vojenského života, autentickou výzbrojí a výstrojí, dobovou technikou a plot s dobovými plakáty, trafikou a obrazy z Plzně 1945.

16. května proběhl v Realschule Evropský projektový den, na který byli pozváni také ředitel Gymnázia Mgr. Milan Deredimos a školní koordinátorka projektu Comenius Mgr. Marie Mašková. Hlavní hvězdou projektového dne byla bavorská ministryně pro evropské záležitosti, paní Emilia Müller.

Zakončením projektových aktivit se stala 1. 7. 2011 návštěva pedagogického sboru ve Vohenstraußu a v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee. Ředitel Realschule Markus Hartl provedl české hosty svojí školou a doprovodil je na radnici, kde byli přijati zástupcem starosty města. Při společném obědě jsme slavnostně uzavřeli naši dvouletou projektovou spolupráci. Spolupráce obou partnerských škol bude samozřejmě pokračovat dále, při setkání jsme naplánovali několik aktivit pro příští školní rok, jen tentokrát bez podpory programu Comenius.