X-odkládačka‎ > ‎Nabídka kurzů‎ > ‎

TAJEMSTVÍ ÚSPĚŠNÉ KOMUNIKACE

Kde: Gymnázium Stříbro, Soběslavova 1426 
Kdy: od ledna 2014, každé úterý (konkrétní hodina bude domluvena) 
Rozsah: 2 h (vyučovací hodiny) týdně – celkem 36 h 
Lektor: Mgr. Jitka Soutnerová
Počet uchazečů: min. 8 
Cena: 2.990 Kč 

Anotace: 
Hlavním cílem kurzu je dovést klienty k osvojení si základů správné a etické komunikace, k umění správného vyjadřování a naučit je nebát se jakéhokoliv veřejného vystoupení či úředního jednání. 
Kurz je založen na osvojování si teoretických znalostí, ale i praktických dovedností. Účastníci se naučí zvládat základní komunikační situace – rozhovor, vyjednávání, prezentaci, vše v souladu s etikou a odpovídající kulturou projevu.