X-odkládačka‎ > ‎Nabídka kurzů‎ > ‎

Angličtina pro všechny

Kde: Gymnázium Stříbro, Soběslavova 1426 
Kdy: v úterý počínaje dnem 21. ledna 2014 (konkrétní hodina bude domluvena)
Rozsah: 2 h (vyučovací hodiny) týdně – celkem 36 h 
Vstupní požadavky: úroveň účastníků: začátečnící i pokročilí
Lektor: Bc. Andrea Janečková
Počet uchazečů: min. 8 
Cena: 2.990 Kč 

Anotace: 
Kurz je zaměřen:
- u začátečníků na získání základních jazykových znalostí účastníků. 
- u pokročilých na prohloubení stávajících jazykových znalostí účastníků. Naučí se komunikovat v anglickém jazyce na úrovni B 1 v každodenních situacích.