O NÁS‎ > ‎

Certifikace IES


  • 6. 4. 2010 škola získala jako vzdělávací instituce mezinárodní certifikaci International Education Society – IES
  • certifikát kvality stupně B ( ze stupnice A, B, C, D) přidělila na základě průzkumu a ověřování vzdělávacího procesu školy mezinárodní organizace stejného názvu, tedy International Education Society Ltd., Londýn
  • od 31. 5. 2011 jsme držitelem certifikačního stupně "B"+
  • od 10. 4. 2012 jsme držitelem certifikačního stupně "BB", což znamená, že naše škola je kvalitní vzdělávací institucí na velmi dobré profesionální úrovni.
  • od 24. 3. 2016 jsme držitelem certifikačního stupně "BBB", což znamená, že naše škola poskytuje kvalitní vzdělávání a je  vysoce erudovanou  a  profesionálně vedenou institucí.
  • jako jedna z mála škol Plzeňského kraje jsme splnili poměrně náročná kritéria.
  • tento certifikát kvality informuje o dosažené úrovni kvality vzdělávání Gymnázia, Stříbro, Soběslavova 1426 ve vzdělávacích oborech - osmileté gymnázium a čtyřletá obchodní akademie v mezinárodním měřítku
  • pokud absolventi našich studijních oborů požádají o vystavení Certifikátu IES (vždy verze česká a v cizím jazyce), získávají výhodu v postavení na trhu práce v ČR a zejména na trhu práce v zahraničí, taktéž při přijímání na VŠ, také zejména v zahraničí
  • certifikát IES pro absolventy studia na naší škole se poskytuje za úplatu
  • naše škola získáním mezinárodního ocenění kvality vzdělávání, které poskytuje, přispívá k naplňování hlavního cíle EU, formulovaného v Lisabonu 2000: "Vytvořit z Evropské unie nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku, schopnou udržitelného hospodářského růstu s větším množstvím lepších pracovních míst a s větší sociální soudržností.“