NAŠE ÚSPĚCHY‎ > ‎

Úspěch studentů obchodní akademie v soutěži „Navrhni projekt“

přidáno: 11. 12. 2014 0:50, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 16. 1. 2015 3:53 ]
Jedná se o soutěž středních škol, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Studenti v této celostátní soutěži navrhují projekty, které mohou být financovány z fondů Evropské unie. Účastníci této soutěže se snaží navrhnout reálný projekt na libovolné téma. Jde o to, aby se studenti rozhlédli kolem sebe a pomohli např. městu v rozvoji, vymysleli něco pro zlepšení lidí.

Soutěž má tři kola – krajské, regionální a celostátní. Soutěžní tým vytvoří svůj projekt, který musí být co nejreálnější. Do projektu se musí zařadit například rozpočet s cenami, které jsou získané průzkumem trhu. Projektová žádost také musí obsahovat popis výchozího stavu, cíle projektu, příjemce podpory, aktivity projektu, volbu zdroje financování (správně určit operační program pro financování z fondů EU, prioritní osu a také oblast podpory), časový harmonogram, SWOT analýzu a popis dlouhodobé udržitelnosti.

V letošním roce naší školu reprezentovali a budou ještě reprezentovat studenti druhého ročníku Obchodní akademie. Soutěžní tým tvoří Václav Hlaváč a Karel Hornyicki, kteří navrhli projekt s názvem: „Relaxační a aktivně – zábavní park pro seniory ve Stříbře“.

„Jedná se o projekt, který napomůže celkové revitalizaci kasáren ve Stříbře. Tento park bude sloužit k odpočinku, relaxaci, zábavě, setkání lidí a také k aktivitám. V parku jsme navrhli několik aktivit, jako je např. minigolf, pétanque, venkovní šachy či kuželky. Do projektu jsme zahrnuli posilovnu pro seniory a netradiční stezku holou nohou. Náš park pozitivně ovlivní zdraví lidí. Plánujeme zde výstavbu altánu pro konání představení a také hlavní budovu, kde bude cukrárna, společenská a herní místnost, malý kinosálek nebo sklad na pomůcky. Nechybí ani parkoviště. Celý park je doplněn zelení a místy na odpočinek.“ (řekl autor projektu Václav Hlaváč)

„Tento projekt jsme zaslali do Eurocentara v Plzni, kde jsme prošli krajským kolem a postoupili jsme do regionálního kola. Dne 8. prosince jsme odjeli do Českých Budějovic prezentovat náš projekt v regionálním kole. Zde jsme museli projekt v 15 minutové prezentaci představit před odbornou porotou, která se skládala z členů plzeňského a českobudějovického Eurocentra, zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoje a dalších členů. Po představení našeho projektu nám byly kladeny otázky od poroty. Na tyto otázky jsme museli umět odpovědět a tak i obhájit náš projekt.“ (řekl autor projektu Karel Hornyicki) 

Logo parku, které znázorňuje spojení přírody, odpočinku a aktivit

A jak soutěž dopadla?

První místo (s postupem do celostátního kola) vybojovali Václav Hlaváč a Karel Hornyicki z Gymnázia ve Stříbře s projektem „Relaxační a aktivně-zábavní park pro seniory ve Stříbře".


Druhé místo získali studenti Gymnázia Blovice s projektem „Revitalizace zámeckého velkostatku Blovice". Studenti navrhli komplexní revitalizaci celého objektu, která by mimo jiné měla přispět i ke zvýšení cestovního ruchu a tvorbě pracovních příležitostí v regionu. 
Třetí místo obsadili studenti Českého reálného gymnázia v Českých Budějovicích. Svým projektem „Vývoj sítě stanic monitorující kvalitu ovzduší" by chtěli podpořit informovanost občanů o kvalitě ovzduší a zajistit jim aktuální informace prostřednictvím dostatečně husté sítě měřících stanic. 

Václav Hlaváč a Karel Hornyicki, studenti OA2

Předání cen