NAŠE ÚSPĚCHY


Nejlepší sociální projekt mají studenti ze Stříbra

přidáno: 25. 9. 2016 22:02, autor: Dimitrij Tjunikov

Studentský tým MAPLE company z Gymnázia Stříbro zvítězil v národním kole projektu Social Innovation Relay (SIR), jehož první ročník jsme v uplynulém školním roce uspořádali společně s NN pojišťovnou a penzijní společností. Projekt získal záštitu Ministerstva práce a sociálních věcí. Ocenění za prvenství v národním kole převzali studenti z rukou Jeho Excelence Andrewa Schapira u příležitosti konání JA AWARD CEREMONY 2016.

MAPLE company postoupila do celosvětového finále, které proběhlo v anglickém jazyce v červnu a zúčastnili se ho studenti z 10 zemí z Evropy a Asie.
Na fotografii jsou studenti z Maple Company a zleva Rostislav Trávníček, ředitel komunikace NN, vyučující Ivana Strachotová, Michal Nebeský, předseda správní rady JA Czech a generální ředitel Citibank, Josef Müller, výkonný ředitel JA Czech a Andrew Schapiro, velvyslanec USA v České republice.


Florbalové úspěchy Gymnázia Stříbro

přidáno: 18. 12. 2014 22:13, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 16. 1. 2015 3:51 ]

Florbal 2014

I v letošním školním roce se žáci Gymnázia Stříbro účastnili několika postupových soutěží AŠSK ČR ve florbalu.
Družstvo starších děvčat (výběr z tercie a kvarty) vybojovalo na okresním kole ve florbalu ZŠ 5. místo. Jejich starší spolužačky byli úspěšnější. V okresním kole ve florbalu SŠ porazily družstvo Gymnázia Tachov a postoupily do krajského kola, které se uskutečnilo v Rokycanech. V tomto kole nakonec děvčata obsadila 6. místo.
V chlapeckých kategoriích se školním výběrům dařilo ještě lépe. Všechna družstva ve svých kategoriích v okresních kolech zvítězila a vybojovala tak postup do kol krajských.
Mladší hoši (výběr sekundy a tercie)ve florbalu ZŠ v krajském kole vybojovali ve velké konkurenci 5. místo, ve florbalu SŠ chlapci obsadili pěkné 4. místo a starší hoši (žáci kvarty a tercie) se ve florbalu ZŠ umístili na 7. místě.
Během proběhlých florbalových turnajů všechna družstva Gymnázia Stříbro předvedla příkladnou reprezentaci nejen školy, ale i města Stříbra podloženou skvělými individuálními výkony a kolektivním duchem.
R. Mužík

Úspěch studentů obchodní akademie v soutěži „Navrhni projekt“

přidáno: 11. 12. 2014 0:50, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 16. 1. 2015 3:53 ]

Jedná se o soutěž středních škol, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Studenti v této celostátní soutěži navrhují projekty, které mohou být financovány z fondů Evropské unie. Účastníci této soutěže se snaží navrhnout reálný projekt na libovolné téma. Jde o to, aby se studenti rozhlédli kolem sebe a pomohli např. městu v rozvoji, vymysleli něco pro zlepšení lidí.

Soutěž má tři kola – krajské, regionální a celostátní. Soutěžní tým vytvoří svůj projekt, který musí být co nejreálnější. Do projektu se musí zařadit například rozpočet s cenami, které jsou získané průzkumem trhu. Projektová žádost také musí obsahovat popis výchozího stavu, cíle projektu, příjemce podpory, aktivity projektu, volbu zdroje financování (správně určit operační program pro financování z fondů EU, prioritní osu a také oblast podpory), časový harmonogram, SWOT analýzu a popis dlouhodobé udržitelnosti.

V letošním roce naší školu reprezentovali a budou ještě reprezentovat studenti druhého ročníku Obchodní akademie. Soutěžní tým tvoří Václav Hlaváč a Karel Hornyicki, kteří navrhli projekt s názvem: „Relaxační a aktivně – zábavní park pro seniory ve Stříbře“.

„Jedná se o projekt, který napomůže celkové revitalizaci kasáren ve Stříbře. Tento park bude sloužit k odpočinku, relaxaci, zábavě, setkání lidí a také k aktivitám. V parku jsme navrhli několik aktivit, jako je např. minigolf, pétanque, venkovní šachy či kuželky. Do projektu jsme zahrnuli posilovnu pro seniory a netradiční stezku holou nohou. Náš park pozitivně ovlivní zdraví lidí. Plánujeme zde výstavbu altánu pro konání představení a také hlavní budovu, kde bude cukrárna, společenská a herní místnost, malý kinosálek nebo sklad na pomůcky. Nechybí ani parkoviště. Celý park je doplněn zelení a místy na odpočinek.“ (řekl autor projektu Václav Hlaváč)

„Tento projekt jsme zaslali do Eurocentara v Plzni, kde jsme prošli krajským kolem a postoupili jsme do regionálního kola. Dne 8. prosince jsme odjeli do Českých Budějovic prezentovat náš projekt v regionálním kole. Zde jsme museli projekt v 15 minutové prezentaci představit před odbornou porotou, která se skládala z členů plzeňského a českobudějovického Eurocentra, zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoje a dalších členů. Po představení našeho projektu nám byly kladeny otázky od poroty. Na tyto otázky jsme museli umět odpovědět a tak i obhájit náš projekt.“ (řekl autor projektu Karel Hornyicki) 

Logo parku, které znázorňuje spojení přírody, odpočinku a aktivit

A jak soutěž dopadla?

První místo (s postupem do celostátního kola) vybojovali Václav Hlaváč a Karel Hornyicki z Gymnázia ve Stříbře s projektem „Relaxační a aktivně-zábavní park pro seniory ve Stříbře".


Druhé místo získali studenti Gymnázia Blovice s projektem „Revitalizace zámeckého velkostatku Blovice". Studenti navrhli komplexní revitalizaci celého objektu, která by mimo jiné měla přispět i ke zvýšení cestovního ruchu a tvorbě pracovních příležitostí v regionu. 
Třetí místo obsadili studenti Českého reálného gymnázia v Českých Budějovicích. Svým projektem „Vývoj sítě stanic monitorující kvalitu ovzduší" by chtěli podpořit informovanost občanů o kvalitě ovzduší a zajistit jim aktuální informace prostřednictvím dostatečně husté sítě měřících stanic. 

Václav Hlaváč a Karel Hornyicki, studenti OA2

Předání cen


Celostátní finále soutěže O klobouk kouzelníka Pokustóna

přidáno: 7. 12. 2014 21:34, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 16. 1. 2015 3:56 ]

V celostátním finále v předvádění fyzikálních a chemických experimentů se studenti stříbrského gymnázia neztratili

O klobouk kouzelníka Pokustóna 2014

V pátek 5. prosince 2014 proběhl na Gymnáziu Písnická v Praze již sedmnáctý ročník soutěže "O klobouk kouzelníka Pokustóna". Studenti primy až kvarty stříbrského gymnázia se do soutěže v předvádění fyzikálních a chemických pokusů s jednoduchými pomůckami zapojují již dvanáct let.

Během roku si ve svých školách připravují jednotlivci nebo dvojice žáků z 6. až 9. ročníků ZŠ a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z celé republiky to nejlepší z jim známých pokusů z fyziky a chemie. Žáci se pak na podzim utkají ve dvou kolech - školním, které organizují učitelé chemie a fyziky přímo na svých školách a ti nejlepší pak v kole celorepublikovém, jehož pořadatelem je klub AMAVET při Gymnáziu Písnická v Praze.

Letošního finále 17. ročníku soutěže se zúčastnilo 52 soutěžících, kteří se ve 29 soutěžních týmech dvojic či jednotlivců utkali ve fyzikálně-chemickém pokusnickém klání.

Naše dvě soutěžní dvojice byly letos vylosovány až na závěr tříhodinového maratónu pokusů. A tak panovala v obou týmech trochu větší nervozita, než v minulých ročnících. Vždyť jsme viděli již 27 úžasných pětiminutových vystoupení. Některé pokusy byly pojaty jako malé divadlo, jiné ohromily svým nápadem. Hned první dva experimentátoři, kteří předváděli sérii experimentů se suchým ledem, nastavili laťku hodně vysoko.

A jak to všechno nakonec dopadlo? Kromě spousty inspirativních pokusů přivezených z různých koutů republiky jsme se do Stříbra po dvou letech opět vrátili i s klobouky kouzelníka Pokustóna. Co to znamená? Klára Mužíková a Lucie Dedková z tercie se staly se svojí sérií experimentů s vodou „Vyteče nebo nevyteče“ absolutními vítězkami letošního finále soutěže „O klobouk Kouzelníka Pokustóna“, ve kterém získaly od pětičlenné poroty 138 bodů z maximálních sto padesáti.

I když vítěz je vždy jen jeden, i druhý tým z tercie ve složení Veronika Jansová a Daniel Sůva se ve finále neztratil a s pokusy pod názvem „Danielův odkaz“ se 116 body obsadili krásné 9. – 11. místo. Kromě účastnických listů, čestných uznání a diplomů si děvčata za první místo odvezla také slušivé klobouky kouzelníka Pokustóna a zejména úžasnou hlavní cenu – pětidenní pobyt v Belgii s návštěvou Bruselu a aktivní činností na expediční výzkumné lodi Zeeleeuw vyplouvající z Ostende s možností zapojit se do výzkumu fauny a flóry v Severním moři. 

Všem finalistům gratulujeme, děvčatům přejeme spoustu zážitků z expedice a všem ostatním soutěžícím mnoho dobrých nápadů na pokusy do dalšího již 18. ročníku soutěže.

A v závěru ještě přidáváme tři fotografie dvojic z Gymnázia Stříbro ve vítězných kloboucích, a to z let 2009 – Veronika Matulková a Amálie Němečková (letos již maturantky), 2012 – Kateřina Osmiková a Hana Bártová (nyní sexta) a 2014 – Klára Mužíková a Lucie Dedková (tercie).

Zuzana Kalčíková a Jitka Soukupová, vyučující fyziky

Píší o nás v "5 plus 2"

přidáno: 8. 10. 2014 21:56, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 16. 1. 2015 4:00 ]

Studenti ze Stříbra ovládli vědecké soutěže po celém světě

Lucie Sýkorová


Studentky ze sexty stříbrského gymnázia získaly za svou sérii pokusů Pohár vědy. Na fotce zprava: Kateřina
Osmiková, Adéla Steinerová, Anna Pospíšilová a Hana Bártová. | foto: Lucie Sýkorová, 5plus2.cz

Jeho studenti sbírají již několik let ocenění za vědecké pokusy ve fyzice, jen letos získali hned tři. A to i v
mezinárodní konkurenci.

Škola je už od roku 2004 členem Asociace malých debrujárů. Slovo „debrujár“ pochází z francouzštiny a
označuje mladé šikovné zájemce o vědu a experimenty. Takových se na stříbrském gymnáziu najde každý rok
několik.

A proč právě fyzika?

Hnacím motorem, který zdejší studenty vede k zájmu o fyzikální pokusy, je totiž zdejší učitelka fyziky a
matematiky Jitka Soukupová. Ta zároveň i organizuje účast svých svěřenců na přehlídkách a v soutěžích nejen v
Čechách, ale po celém světě. „Člověk tomu musí obětovat i něco z volného času,“ přiznává pedagožka.

Ale úsilí se zhodnocuje, vitrínu v jejím kabinetu zdobí celá řada pohárů a ocenění. „I já jsem musela zapracovat
na své angličtině. Poprvé jsme pak vyjeli do zahraničí v roce 2010, na Expo science Afrika,“ vzpomíná.

Letos její svěřenci získali ocenění na Expo Science Asia 2014 v Jordánsku, kde jim pohár předával osobně
jordánský princ. V Čechách pak vyhráli Pohár vědy a soutěž O klobouk kouzelníka Pokustóna.

Učitelka Jitka Soukupová vyjela na zahraniční soutěž poprvé až se svými žáky. „Jako studentka jsem sama nikde
nebyla,“ přiznává. Překážkou podle ní byl především jazyk. Své znalosti ale zdokonalila a svým studentům je nyní
schopna účast a pobyt na mezinárodních soutěžích domluvit sama. Letos vyjela se čtyřmi svěřenci na Expo
Science Asi do Jordánska. „Byli to dva žáci z tercie a dvě maturantky,“ upřesnila Jitka Soukupová.

Pohár předával jordánský princ

Mladším žákům prý s pokusem poradila, starší studentky přišly s nápadem samy. „Vymyslely si sérii pokusů s
plechovkami. A uspěly, získaly jeden z deseti pohárů, které byly uděleny nejlepším projektům. Pohár jim předal
jordánský princ osobně,“ prozradila Jitka Soukupová.

Terciáni Jan Kalčík a Daniel Sůva si účast na Expu pochvalují, i když prezentovat na stánku tři dny v kuse patnáct
fyzikálních pokusů v angličtině prý nebyl zrovna odpočinek. „Byli jsme pak ale na výletě ve městě Petra, a to se
mi líbilo moc,“ vzpomíná Daniel Sůva. Soutěžní přehlídky vědeckých projektů v Jordánsku se letos zúčastnilo 72
týmů z 25 zemí.

Studenti stříbrského gymnázia pod vedením Jitky Soukupové získali na přehlídkách Expo Science ocenění již i v
minulých letech. Pohár si přivezli například i z Arabských emirátů, kde bylo oceněno jen pět projektů. K tomu, aby
se mohli žáci takové přehlídky zúčastnit, ale nestačí mít dobrý nápad. „Musí vytvořit projekt, což obnáší zhruba
pět stránek popisu, měření a pozorování v angličtině. Kromě toho musí být schopni prezentovat projekt jak
veřejnosti, tak porotě, opět v angličtině,“ popisuje Jitka Soukupová. Předpokladem také je souhlas a podpora
rodičů. To znamená i zaplacení letenky a účastnického poplatku, který představuje 200 až 300 eur.

Tým zamíří do Bruselu

V mezinárodní konkurenci prý pokusy českých studentů obstojí bez problémů. „Hodně dobrá je také Jižní Korea.
Hezké projekty měly i Arabské emiráty a týmy z domácího Jordánska,“ uznává pedagožka. To, že si stříbrští
studenti volí pro své soutěžní pokusy hlavně fyziku, je především její zásluha. „Člověk tomu musí věnovat i část
svého volného času, bez toho to nejde,“ připouští Jitka Soukupová. „Jinak obecně je zájem o fyziku ve srovnání s
dějepisem nebo občankou pořád malý,“ přiznává. „Ale díky této soutěži se naučí žáci mimo jiné i propojit odborný
předmět s angličtinou a prezentovat svůj projekt před veřejností. A to se jim bude hodit v každém oboru,“
podotýká.

Studenti stříbrského gymnázia budou své schopnosti měřit s vrstevníky z celého světa i příští rok. „V Bruselu
proběhne celosvětová přehlídka Expo science international, která se koná pokaždé v lichých letech. Té se
účastní vždy okolo 500 týmů. Určitě tam chceme jet,“ těší se Jitka Soukupová.

Stříbro získalo i pohár

Vyrobit kompas, lupu nebo dalekohled. I to musely dokázat čtyři šestnáctileté dívky ze sexty gymnázia Stříbro,
které soutěžily o Pohár vědy. Další svěřenkyně pedagožky Jitky Soukupové vše zvládly a se svými pokusy na
téma objevů švýcarských fyziků z počátku 18. století, bratří Bernoulliů, dokonce zvítězily.

„Holky začínaly v tercii, letos to byl už jejich třetí ročník v Poháru vědy. V kategorii středních škol byly nejmladší,
a přesto se jim podařilo získat rovnou absolutní vítězství, to znamená, že měly největší počet bodů ze všech 350
týmů ve třech oborech,“ upřesňuje Soukupová.

Kromě mladých fyziků soupeří totiž o Pohár vědy také biologové a chemici. A to nejen z Čech, ale i z Německa,
Itálie, Slovenska, Turecka a Kanady. Jitka Soukupová nedrží zhruba půl metru vysoký pohár v rukou poprvé. Její
svěřenci jej totiž získali již potřetí.

„Je to putovní pohár. Původně byl udělen za košíkovou, vyhrál ho v mládí bývalý profesor z pražské Matematicko-
fyzikální fakulty UK docent Milan Rojko, kterému je letos 80 let. A právě on jej věnoval v roce 2000 malým
debrujárům. Před třemi lety se pak stal hlavní putovní cenou Poháru vědy,“ vysvětluje Jitka Soukupová.

Vítězství v soutěži Pohár vědy neodráží jen úspěch ve finálovém kole, ale i celoroční práci. „Od ledna do května
probíhala domácí kola. Ta zahrnovala plnění různých úkolů, jako například výrobu lupy nebo dalekohledu. Finále
pak znamenalo prezentaci našich pokusů na pódiu před zhruba 150 lidmi,“ popisuje členka vítězného týmu
Kateřina Osmiková. „Ale bylo to fajn, určitě se chceme zúčastnit i příští rok,“ dodává její kolegyně Hana Bártová.

Autor: Lucie SýkorováPředání poháru za „Pohár vědy“ a zahájení 4. ročníku soutěže

přidáno: 29. 9. 2014 10:16, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 16. 1. 2015 4:02 ]

V krásném prostředí Zrcadlového sálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy převzaly studentky stříbrského gymnázia Kateřina Osmiková, Hana Bártová, Adéla Steinerová a Anna Pospíšilová z rukou Doc. RNDr. Zdeňka Drozda, PhD. a Mgr. Karla Janečka, MBA, PhD. putovní pohár za 1. místo v celostátním kole soutěže Pohár vědy.

Zároveň proběhlo slavnostní zahájení 4. ročníku soutěže Pohár vědy, pro tento rok s podtitulem Neuron 2015. Děvčata v rámci zahájení 4. ročníku soutěže předvedla přítomným čestným hostům i novinářům svůj vítězný experiment „Bratři Bernoulliovi“. Následovala prezentace 4. ročníku soutěže, a poté již dívky převzaly na rok do svého držení pohár soutěže.

Je to putovní pohár. Tento pohár získal v mládí za úspěchy v basketbalu profesor pražské Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc., kterému je letos již 80 let. A právě on jej věnoval v roce 2000 malým debrujárům. Od té doby je pohár hlavní cenou celoročních debrujárských soutěží a před třemi lety se stal hlavní putovní cenou Poháru vědy.

1-6 of 6