AKTUALITY‎ > ‎

Za zkušenostmi do Londýna

přidáno: 5. 11. 2013 22:05, autor: Dimitrij Tjunikov

Již pouhé dny zbývají do odletu skupiny dvanácti studentů Obchodní akademie Stříbro do Londýna. Desetidenní pobyt ve Velké Británii bude završením projektu určeného pro studenty obchodní akademie, kteří v roce 2013/14 studují ve druhém, třetím či čtvrtém ročníku. Možnost zvýšit jazykové schopnosti studentů, propojit teoretické znalosti s požadavky praxe v zahraničí a v neposlední řadě nabídnout příležitost komunikovat s lidmi z odlišného sociokulturního prostředí – to jsou cíle, které si klade projekt financovaný díky grantu z programu celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci, administrovaný Domem zahraniční spolupráce Národní agentury pro evropské vzdělávací programy v Praze.

O grant bylo ze strany Gymnázia a obchodní akademie Stříbro zažádáno již v lednu 2013 a jeho získání umožnilo úhradu veškerých nákladů spojených s cestou. Každému ze zúčastněných studentů odpadají výdaje spojené s dopravou, ubytováním, pojištěním a dokonce i kapesným. Nezbytnou investicí ze strany studentů je ovšem čas věnovaný intenzivní přípravě na pobyt na londýnském předměstí Harrow. Dvanáct „statečných“, kteří byli vybráni na základě jazykového testu z angličtiny, dosavadních studijních úspěchů a schopnosti komunikovat v anglickém jazyce, navštěvuje od září 2x týdně jazykový a kulturní kurz. Jednou z lektorek je Tereza Chvojková, učitelka angličtiny a hlavní organizátorka studijního pobytu, kterého se účastní v roli pedagogického dozoru. Nápomocna bude studentům i v průběhu jejich zahraniční odborné praxe, kde se však k množství odlišných pracovišť (cestovní kancelář, castingová společnost, nezisková organizace pro lidská práva, vyšší odborné školy či školy univerzitního typu) budou muset naši studenti spoléhat především sami na sebe a vlastní jazykovou vybavenost.

Všem pak přejeme šťastnou cestu, šťastný návrat a pobyt naplněný hodnotnými profesními, kulturními i osobními zážitky.

Tereza Chvojková