AKTUALITY‎ > ‎

Žáci OA Stříbro se budou v rámci ročního projektu Erasmus + učit o společenské odpovědnosti firem a zúčastní se dvoutýdenní odborné stáže v Londýně

přidáno: 8. 10. 2017 8:18, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 8. 10. 2017 8:19 ]
Gymnázium Stříbro v minulém školním roce úspěšně navrhlo a zažádalo o projekt s názvem „Společenská odpovědnost firem v praxi“. Jedná se o komplexní roční projekt pro žáky OA Stříbro, který bude financován z fondů EU ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce Praha. Do projektu je zapojeno celkem 20 žáků z různých ročníků OA. Jedná se o vzdělávací mobilitu jednotlivců, typ aktivity je „mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě“. Podrobné informace o tomto programu je možno nalézt na adrese www.naerasmusplus.cz.

Projekt oficiálně začal 1. 10. 2017 a potrvá do konce září 2018. Hlavním cílem našeho projektu je seznámit zapojené žáky s oblastí společenské odpovědnosti firem. V první fázi žáci absolvují teoretickou přípravu a pojedou na exkurzi do několika firem v našem regionu. Dalším úkolem žáků bude navázat spolupráci s místními firmami, provést v nich menší průzkum a navrhovat konkrétní opatření vedoucí ke zlepšení společenské odpovědnosti zapojených podniků. Dále budou samostatně realizovat drobnou akci, např. v oblasti charity či ekologie. V rámci přípravy na výjezd do zahraničí absolvují žáci několik seminářů zaměřených na prohloubení své znalosti obchodní angličtiny, na odborné schopnosti a dovednosti, i na praktické záležitosti. Vyvrcholením celého projektu bezesporu bude čtrnáctidenní odborná stáž v Londýně. Žáci si vyzkouší práci v různých firmách, většinou v oboru obchod a administrativa. I v těchto zahraničních firmách budou žáci pokračovat ve svém výzkumu společenské odpovědnosti firem. Po návratu bude v rámci projektu následovat ještě několik dalších kroků, jako například vyhodnocení průzkumu, či tvorba výukového videa pro vrstevníky.

Věříme, že projekt přinese zapojeným žákům nejen cenné zážitky, ale i spoustu nových znalostí a dovedností, které budou moci uplatnit ve své budoucí kariéře.
Mgr. Petra Baxová