AKTUALITY‎ > ‎

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY GYMNÁZIA, STŘÍBRO, SOBĚSLAVOVA 1426

přidáno: 14. 11. 2014 3:06, autor: Dimitrij Tjunikov
Ředitel Gymnázia, Stříbro, Soběslavova 1426 vyhlašuje na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb. volby do Školské rady Gymnázia, Stříbro, Soběslavova 1426.

Školská rada bude mít 6 členů: zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci volí ze svých řad dva členy, pedagogičtí pracovníci školy zvolí dva členy z učitelského sboru. Zřizovatel KÚ PK dva členy do Školské rady jmenuje.

Volby proběhnou 20. 11. 2014 od 15.45 do 16.15 hod. v aule – v době konání třídních schůzek SR (volba 2 zástupců žáků).
Výsledky voleb budou zveřejněny po ukončení práce volební komise na webových stránkách školy a vyvěšením na nástěnce v přízemí.

Kandidátní listina pro volbu zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do Školské rady Gymnázia, Stříbro, Soběslavova 1426:
  1. Hornyická Monika, zák. zástupce žáka OA 
  2. Krbcová Hana, zák. zástupce žáka G 
  3. Pokorná Silvie, zák. zástupce žáka G 
  4. Suchardová Ivana, zák. zástupce žáka G 
Mgr. Milan Deredimos v.r. 
ředitel školy