AKTUALITY‎ > ‎

Ukázkový den technických oborů FEL ZČU v Plzni

přidáno: 9. 2. 2015 6:03, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 9. 2. 2015 6:05 ]
Dne 6. 2. 2015 proběhl ukázkový den na FEL ZČU v rámci projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“, který realizuje Akademie HK PK při Regionální hospodářské komoře Plzeňského kraje. Hlavním cílem je zvýšení zájmu dívek o technické vzdělávání.

Ukázkový den proběhl na Katedře aplikované elektroniky a telekomunikací a byl zaměřen na praktické programování malých robotů. Akce se zúčastnilo 20 studentek z Gymnázia Stříbro spolu s Mgr. Jitkou Soutnerovou.

Úvodem byly účastnice ukázkového dne seznámeny s cílem projektu a konkrétními projektovými aktivitami a organizačním zabezpečením akce. Dr. Weissar a Dr. Fiřt představili studijní obory na FEL ZČU v Plzni a konkrétní zaměření Katedry aplikované elektroniky a komunikací. Studentky byly seznámeny s robotickou platformou a programovacím prostředím. Poté ve dvojicích pomocí notebooku analyzovaly problém, provedly algoritmizaci, programový zápis a ladění pro naprogramování robůtků. Následně ověřily funkčnost robotů (pohyb, zvukové projevy - mluvení, smích, řeč), případně doladily software dle daných podmínek.

Dle velmi pozitivních reakcí dívky programování robotů velmi zaujalo a řada z nich uvažuje o studiu technických oborů.