AKTUALITY‎ > ‎

Sportuj ve škole - projekt VZP ČR

přidáno: 30. 9. 2015 1:07, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 30. 9. 2015 1:08 ]

Získejte příspěvek až 500 Kč na školní sportovní aktivitu

PODMÍNKY ÚČASTI V PROJEKTU PRO KLIENTY VZP

  • Projekt zahájen v září 2015. 

  • Ukončení projektu 30. 11. 2015 nebo po vyčerpání finančního limitu projektu pro prvních 40 000 pojištěnců.

  • Speciální projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny „Sportuj ve škole – prevence kardiovaskulárních onemocnění“ je určen pro děti od 6 do 18 let (17 let + 364 dní), pojištěné u VZP ČR, které nemají evidovanou přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně a jsou členy Klubu pevného zdraví.

  • Speciální projekt se týká podpory prevence kardiovaskulárních onemocnění prostřednictvím příspěvku na školní sportovní/pohybové aktivity, které jsou realizovány Asociací školních sportovních klubů.

  • VZP ČR poskytne finanční příspěvek na sportovní aktivitu v maximální výši 500 Kč zákonnému zástupci pojištěnce, který v době platnosti programu, nejpozději do 30. 11. 2015 předloží na kterémkoliv klientském pracovišti VZP ČR:

  1. vyplněný voucher s unikátním kódem potvrzujícím účast ve školním sportovním kroužku/klubu

  2. doklad o zaplacení příspěvku na tuto sportovní aktivitu.

  • Předvyplněný voucher obdrží pojištěnec (zákonný zástupce pojištěnce) po zaplacení poplatku (kurzovného) za vybraný kroužek od vedoucího školního sportovního klubu sdruženého v Asociaci školních sportovních klubů. Do voucheru musí být zaznamenán unikátní kód, který získá vedoucí školního sportovního klubu prostřednictvím Asociace školních sportovních klubů