AKTUALITY‎ > ‎

Sponzorský dar od Lesů ČR

přidáno: 15. 3. 2013 6:02, autor: Dimitrij Tjunikov
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Stříbro, se sídlem ve Stříbře v ul. Na Vinici, poskytly Gymnáziu Stříbro sponzorský dar. Škola dar ve výši 20 tis. Kč využila na nákup učebních pomůcek, chemikálií a laboratorního skla na chemické pokusy, učebnic pro přípravu maturantů, slovníků pro výuku cizích jazyků, ICT vybavení pro výuku předmětů Písemná a elektronická komunikace, Výpočetní technika. Výše uvedené vybavení přispěje k ještě kvalitnější přípravě studentů obou studijních oborů – obchodní akademie i gymnázia. 

Studenti a vyučující školy děkují Lesům ČR za dar, který je v dnešní obtížné ekonomické situaci vzácností. Velmi si toho vážíme.

Mgr. Milan Deredimos 
ředitel školy
Sponzorský dar od Lesů ČR + fotopříloha "učební pomůcky a vybavení zakoupené ze sponzorského daru"