AKTUALITY‎ > ‎

Smlouva o partnerství mezi ZČU v Plzni a Gymnáziem Stříbro

přidáno: 16. 6. 2014 8:02, autor: Dimitrij Tjunikov
  Dne 16. 6. 2014 byla v prostorách Západočeské univerzity v Plzni slavnostně podepsána smlouva o partnerství mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a Gymnáziem Stříbro. Obě smluvní strany mají zájem spolupracovat v oblasti rozvoje vzdělávání regionu.
  Cílem spolupráce je podpora vzdělávání studentů i pedagogů, rozvoj talentovaných studentů gymnázia, podpora praxe studentů ZČU (zejména posluchačů učitelských oborů) na střední škole, podpora pořádání soutěží a olympiád pro středoškolské studenty, spolupráce obou smluvních stran při společných projektech a podpora při získávání finančních prostředků ze státních či jiných zdrojů pro obě smluvní strany.
  Za ZČU v Plzni smlouvu slavnostně podepsala rektorka doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. a za Gymnázium Stříbro ředitel Mgr. Milan Deredimos.