AKTUALITY‎ > ‎

Schůzka na téma vzájemné spolupráce

přidáno: 10. 4. 2018 23:25, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 10. 4. 2018 23:25 ]
Na základě předchozí domluvy mezi Ing. Miloslavem Soukupem, MBA a Matějem Brzicou, došlo dne 20. 3. 2018 ke schůzce Rady rodičů (Rodiče GOAS Stříbro, z.s) a Studentské rady. Tématem společné diskuze byly možnosti spolupráce a podpora činnosti studentů na škole.

Předseda Studentské rady předložil roční plán akcí, které by studenti rádi letos na škole zrealizovali. Společně s kolegy jednotlivé akce představil, obhájil a hledal pro ně podporu, které se mu také dostalo. Všechny navržené akce byly Radou rodičů jednomyslně schváleny a byla přislíbena především finanční podpora. Některé akce, jako například dárcovství krve, sklidily veliký obdiv všech členů.

Druhým bodem rozhovorů bylo prodiskutování výsledků vypsaného grantu v hodnotě 10 000 Kč. Tento grant byl spolkem vyhlášen již na podzim minulého roku a peníze z něj mají sloužit pouze na podporu činnosti studentů, jejich projektů. Návrh mohl podat prakticky kdokoliv, ať už jedinec, nebo celá třída. Do 15. 1. 2018 byly předloženy pouze dva návrhy. Za nejlepší byl zvolen návrh na uspořádání hudebního koncertu pro celou školu, podaný Studentskou radou. Celý projekt byl následně představen včetně rozpočtu, občerstvení, dozoru apod. Návrh se natolik líbil, že byla dodatečně schválena finanční podpora nad rámec grantu, tak aby mohlo dojít k pokrytí dalších nákladů.

Předseda Rady rodičů Ing. Miloslav Soukup, MBA je toho názoru, že je obrovská škoda, že se veřejné soutěže o Grant nezúčastnilo více návrhů, nicméně ujišťuje, že stejný grant motivující studenty, bude vyhlášen i v příštím školním roce. Oba předsedové si pochvalují zlepšení a výsledky vzájemné spolupráce.