AKTUALITY‎ > ‎

Rozhlasové vlny rozkmitaly vzpomínky na Sametovou revoluci

přidáno: 20. 11. 2014 6:33, autor: Dimitrij Tjunikov
Přiblížit historii dne 17. listopadu v našich národních dějinách a osvětlit okolnosti, které vedly k vyhlášení tohoto dne jako státního svátku, takový byl cíl projektového dne, který proběhl v pátek 14.listopadu v prostorách Gymnázia a Obchodní akademie ve Stříbře.
Studenti se jako každý jiný den sešli ve svých třídách, vše ostatní už bylo jiné. Místo zvonění ze školního rozhlasu zazněla mimořádná relace, která všechny posluchače přenesla do listopadových dní roku 1939, tedy do doby protestů proti nacistické okupaci, po nichž následoval trest v podobě uzavření českých vysokých škol. Událost, která se stala podnětem pro vyhlášení Mezinárodního dne studentstva, si připomínali i vysokoškoláci v listopadu 1989. Do této doby nás posunuly jak další rozhlasové zprávy, tak i dobové melodie. Cestu časem prostřednictvím rozhlasových vln ukončil návrat do současnosti a pestrý program, určený pro studenty celé školy.
Po celé dopoledne se žáci a studenti v doprovodu svých pedagogů pohybovali po jednotlivých pracovních dílnách, kde jim byl připomenutý nejen průběh samotných listopadových dní roku 1989, ale i život v době před Sametovou revolucí. Každodennost v době socialismu představila na exponáty bohatá výstava, módní přehlídka či prezentace zaměřená na umění vznikající v duchu socialistického realismu. Studenti si ale mohli zalistovat i dobovým tiskem či v rámci pro tento den zavedené branné výchovy nasadit plynovou masku a v ní absolvovat soutěžní dráhu. Prostor zbyl i na zhlédnutí dobových dokumentárních záběrů a poslech písničkářské hudební tvorby.
Maturanti oktávy i 4.ročníku obchodní akademie měli v tento den svůj speciální program.
Celé dopoledne byli zapojeni do projektu, jehož se naše škola zúčastňuje už řadu let – Příběhy bezpráví. Tento ročník byl jubilejní – desátý – a byl věnován jak jinak než 25.výročí Sametové revoluce.
Po krátkém připomenutí událostí před 25 lety (videa, fotografie, písničky) následovalo promítání filmu s názvem 1989 : Z deníku Ivany A. Formou deníkových záznamů a autentických vzpomínek byl zajímavým způsobem zmapován celý rok 1989 očima tehdy osmnáctileté studentky.
Vyvrcholením celé akce byla neformální beseda s „pamětníky“ tehdejších událostí, s panem Stanislavem Juríkem, který byl v roce 1989 studentem 4. ročníku zdejší školy a své vzpomínky z této doby přiblížili studentům i učitelé Dana Svobodová a Petr Mašat.
Celá akce se setkala s velkým zájmem všech zúčastněných studentů a rozhodně přinesla nejen mnoho zajímavého, ale určitě i uvědomění si toho, že svoboda a demokracie jsou hodnoty, jichž bychom si měli stále vážit.

Mgr. Štěpánka Krebsová, Mgr. Dana Svobodová