AKTUALITY‎ > ‎

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

přidáno: 3. 1. 2018 4:29, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 3. 1. 2018 4:35 ]

V rámci nového způsobu přijímání na SŠ zahajujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Absolvování přípravného kurzu není kriteriem pro přijetí ke studiu

Kurzy jsou organizovány v pěti dvouhodinových blocích (60 min. MAT a 60 min. ČJ).

Termín: úterý od 15:30 do 17:40 hod. (1 hod. MAT, 1 hod. ČJL, 10 min. přestávka),

13. 2., 20. 2., 27. 2., 6. 3. a 13. 3. 2018

nebo středa ve stejný čas 14. 2., 21. 2., 28. 2., 7. 3. a 14. 3. 2018

V přihlášce zaškrtněte úterý nebo středa (co vám vyhovuje).

Přihlášení žáci si s sebou přinesou psací a rýsovací potřeby, přezůvky, případně nápoj.

Vyučující, kteří vedou přípravný kurz, si žáky vyzvednou 5 minut před začátkem první hodiny u v chodu

do budovy školy. V případě pozdního příchodu mohou přihlášení žáci volat na mobilní telefon 602 555 485.

Místo: Gymnázium Stříbro, Soběslavova 1426

Cena: jen ČJ (5x 60 min.): 350,- Kč; jen MAT (5x 60 min.): 350,- Kč; ČJ+MAT : 600,- Kč;

Účastníkům kurzu, kteří nastoupí ke studiu oboru obchodní akademie bude poplatek za přípravný kurz vrácen.

Platba: převodem na účet č.: 175 086 790 / 0300, ČSOB Stříbro, do 2. 2. 2018;

variabilní symbol= rodné číslo dítěte před lomítkem; do zprávy pro příjemce: jméno a příjmení dítěte;

obsah výukových lekcí:

1) struktura testů, typy úloh (uzavřené, otevřené, polouzavřené)

2) cvičný test

3) rozbor řešení cvičného testu

4) cvičný test

5) rozbor řešení cvičného testu


Přihláška: ke stažení na www.goas.cz – odkaz přijímací zkoušky nebo zde pod příspěvkem

Přihlášky zasílejte na adresu školy (případně odevzdejte osobně v kanceláři školy), nebo naskenované na

e-mailovou adresu kantor@goas.cz do 26. 1. 2018.

Zájemci o přípravný kurz do něj budou zařazováni v pořadí doručení přihlášky až do naplnění kapacity kurzu.

Ċ
Dimitrij Tjunikov,
3. 1. 2018 4:35