AKTUALITY‎ > ‎

Jak na CSR? Exkurze nás inspirovala!

přidáno: 19. 11. 2017 22:35, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 19. 11. 2017 22:40 ]
CSR (Corporate Social Responsibility), neboli společenská odpovědnost firem, je nosným tématem projektu Erasmus + www.naerasmusplus.cz, kterému se v tomto školním roce věnuje několik vyučujících a 20 vybraných studentů OA Stříbro. Na Facebooku náš projekt najdete zde: https://www.facebook.com/headingforLondonOAStribro/.

Na počátku projektu bylo nutné studenty s oblastí CSR seznámit teoreticky, proto 8. 11. 2017 absolvovali speciální přednášku. Pokud je společenská odpovědnost pro Vás velkou neznámou, navštivte naši FB stránku, kde je umístěna přehledná PPT prezentace, nebo nahlédněte do následujících odkazů:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Densk%C3%A1_odpov%C4%9Bdnost_firem
https://www.youtube.com/watch?v=UNsCx4dZMdw&t=2s

Jak je CSR integrována do činnosti velkých firem v praxi se studenti přesvědčili na vlastní oči v rámci exkurze v pondělí 13. 11. 2017. První zastávkou byl Plzeňský Prazdroj, zřejmě nejznámější firma Plzeňského kraje, která se opakovaně pyšní vynikajícím umístěním v soutěži Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost, a to v kategorii podnikatelský sektor http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/cena-hejtmana-plzenskeho-kraje-za-spolecenskou-odpovednost-pro-rok-2015-0. Plzeňský Prazdroj nám při plánování exkurze vyšel vstříc a ochotně sdílel své CSR materiály, viz např. https://www.prazdroj.cz/odpovednost. Je zřejmé, že tento podnik vnímá tuto oblast jako klíčovou. Návštěva Plzeňského Prazdroje je vždy atraktivním zážitkem.
Další organizací, která v CSR vyniká a kterou jsme navštívili, je Fakultní nemocnice Plzeň https://www.fnplzen.cz/. I tato firma pravidelně sbírá vavříny ve výše zmiňované soutěži, a to v oblasti veřejného sektoru. Ve FN nás osobně přivítal šaramantní pan ředitel, MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., který nám velmi poutavě vyprávěl o fungování nemocnice i mnoha jejích CSR aktivitách. Vánoční strom splněných přání, hnutí „Na vlastních nohou“ – Stonožka, recyklace odpadu, výhody pro zaměstnance – to je jen několik málo příkladů CSR ve FN. Této inspirativní přednášky se také zúčastnili další členové managementu, např. náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA. Zde je několik nápadů, jak FN Plzeň můžete pomoci:
http://www.zajdemnakrev.cz/
http://www.stonozka.org/
https://www.fnplzen.cz/node/26
https://www.fnplzen.cz/sites/default/files/dokumenty/2017-10-03%20Chobotnicku%20do%20pelisku.pdf

Ing. Miloslav Beneš, vedoucí oddělení krizového managementu, nám pak vysvětlil, jak je FN připravena na extrémní situace, jako např. nutnost evakuace. Ukázal nám také jeden z pěti podzemních krytů, které má FN k dispozici. Naše srdečné poděkování patří mluvčí nemocnice, Mgr. Gabriele Levorové, která velice ochotně celou exkurzi naplánovala a připravila. Věříme, že nově navázaná spolupráce s FN Plzeň bude zdárně pokračovat.

Poslední ukázkou CSR v praxi byla prezentace ve společnosti KIKA. https://www.kika.cz/shop/cs/kikacz/o-spolecnosti/informace-o-firme

Se studenty pohovořil generální ředitel KIKA ČR, Jakub Střeštík, MBA. Jasně a srozumitelně vysvětlil nejen aplikaci CSR ve své firmě, ale i další zásady podnikání, jednání se zákazníkem, atd. Společnost KIKA je jedním z největších hráčů na nábytkářském trhu v ČR, a CSR se věnuje příkladným způsobem. I tato návštěva byla pro studenty nesmírně cenná; všichni jsme ocenili zejména přátelský přístup pana ředitele. Mimochodem, KIKA se nedávno stala jedním z partnerů HC Sparta Praha: https://www.youtube.com/watch?v=ki2AyW9H4F0.

Poznatky, inspirace a nápady, které jsme na exkurzi načerpali, se budou studentům OA hodit nejen v rámci projektu, na kterém pracujeme, ale i do budoucna. CSR se totiž i u nás stává nedílnou součástí firemní kultury, a to jak ve velkých, tak i ve středních a malých podnicích. A to je dobře.

Mgr. Petra Baxová