AKTUALITY

Informace pro studenty prvních ročníků

přidáno: 4. 7. 2018 3:12, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 4. 7. 2018 3:14 ]

Milí prváci, vítáme Vás ve škole. Bude nás těšit, když se Vám bude na naší škole líbit.
3. září studenty primy přivítá třídní učitelka Mgr. Šárka Strankmüllerová a studenty prvního ročníku obchodní akademie Mgr. Petra Baxová.
První den na nové škole se studenti od třídních učitelek dovědí vše potřebné ohledně provozu školy, rozvrhu hodin, stravování ve školní jídelně, učebnic, nabídky zájmových kroužků po vyučování, ubytování na domově mládeže pro dojíždějící. Společně si projdou celou školu, aby v ní nebloudili.
Primáni mohou první den přijít v doprovodu svých rodičů, pokud si to budou přát.
18. září se uskuteční schůzka rodičů studentů prvních ročníků se zástupci školy. Pozvánkuna schůzku rodiče včas obdrží. Na schůzce budou rodiče informováni o průběhu studia na naší škole.

Ve Stříbře 4. 7. 2018
Mgr. Milan Deredimos
ředitel školy

Byla to bomba! Doslova.

přidáno: 18. 6. 2018 22:37, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 18. 6. 2018 22:45 ]

Kladrubský jarmark – skvělá příležitost jak pro malé podnikatele, tak i pro školy!

Jednou z dalších akcí, které si mohou studentky ze stříbrského Gymnázia, oboru Obchodní akademie připsat k těm úspěšným se stal Kladrubský jarmark, 2018.
Studentská firma PureRelax, založená v rámci programu JA Czech – JA Firma, se pod vedením Ing. Ivany Strachotové zúčastnila sobotního jarmarku a dle získaných ohlasů děvčata se svými výrobky návštěvníky rozhodně mile překvapila a velice zaujala. Těchto akcí se ve většině případů účastní firmy s očekávaným sortimentem, jako je například keramika a sladkosti, proto to byla pro návštěvníky příjemná změna.

„I přes lehké počáteční obavy si myslím, že jsme to zvládly skvěle. Tržba nebyla závratná, ale důležité jsou samozřejmě zkušenosti!“ Adéla Dvořáčková, členka firmy PureRelax.

Za mě rozhodně povedená akce, čekaly jsme větší zájem, ale občas se stává, že návštěvnost takovýchto akcí není nijak vysoká. Alespoň, že počasí nám vcelku vyšlo vstříc.“ Tereza Váňová, členka firmy PureRelax.

Zleva: Tereza Váňová, Ing. Ivana Strachotová, Adéla Dvořáčková

Zdroj: Anita Pirožinská

Firma PureRelax sídlící na stříbrském gymnáziu se specializuje na výrobu koupelové kosmetiky.

Firma nám vynáší a ještě nám dělá radost!“ nejmenovaná členka firmy.


Zleva nahoře: Natálie Garyatová, Ivana Rastočná, Petra Škrášková, Monika Skřičková, Anita Pirožinská, Adéla Dvořáčková
Zleva dole: Tereza Váňová, Terezie Hreusová, Terezie Ottová, Julie Garyatová
Zdroj: soukromý archiv PureRelax

Děvčata firmu založila na konci září roku 2017 a daří se jim. S firmou se účastnily již mnoha akcí, například veletrhu studentských firem v Hradci Králové a v Praze, přehlídky středních škol v Tachově a také pořádají pravidelné školní prodeje. Největším hitem jak na Kladrubském jarmarku, tak i na ostatních prodejích jsou šumivé bomby do koupele.

Pokud chcete, aby Vaše koupel měla pořádný bomby, kupte si naše koule!“ Anita Pirožinská.

Právě tímto heslem zaujala firma na veletrhu v Praze. A uznejme, má to něco do sebe!

Autor: Anita Pirožinská


Projekt Školní partnerství

přidáno: 17. 6. 2018 23:58, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 17. 6. 2018 23:58 ]

Projekt Školní partnerství ...

... jsme v tomto školním roce věnovali poznávání školního života žáků obou partnerských škol, tedy Gymnázia Stříbro a Realschule Vohenstrauß. 
Pro připomenutí - v obou školách se od 7. ročníku / sekundy začíná vyučovat jako druhý cizí jazyk právě jazyk sousedního státu – čeština / němčina. Zatímco pro naše žáky je němčina povinným předmětem pro všechny, v Realschule si ji mohou zvolit pouze žáci tzv. výběrové třídy. Obě školy se snaží podpořit výuku jazyků doprovodnými akcemi, a proto se žáci nižšího gymnázia již několik let setkávají během akcí projektu Školní partnerství se stejně starými žáky Realschule.
Letos se rozjeli žáci tercie a kvarty nejprve do Vohenstraußu, kde během výuky IVT vytvořili kalendář sestavený z vlastních fotografií Vohenstraußu a Stříbra, zasportovali si, uvařili si ve cvičné kuchyni oběd, vyráběli kosmetiku a navštívili centra měst Vohenstrauß a Weiden. Ve Stříbře žáci vytvořili se svými bavorskými spolužáky netradiční slovník, při hodině fyziky se věnovali optickým klamům a odpoledne si zahráli bowling. 
Kromě toho jsme mohli vohenstrausské vidět a slyšet na naší tradiční Vánoční aule a 21 studentů mohlo navštívit divadelní představení v plzeňském Divadle Josefa Kajetána Tyla, které bylo připraveno speciálně pro žáky reálných škol z Horního Falcka (= část Bavorska).

Projekt byl spolufinancován Česko-německým fondem budoucnosti, kam již míří žádost o příspěvek na akce plánované na školní rok 2018/19.

Mgr. Marie Mašková

Studenti učiteli, senioři studenty

přidáno: 17. 5. 2018 7:16, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 17. 5. 2018 7:16 ]

Zajímalo Vás někdy, jaké to je stát se pro jeden den učitelem? Tuto možnost měli studenti Obchodní akademie ve Stříbře. Úterý, dne 15. května 2018, bylo velkým přínosem pro mnohé z nich. 
Studenti zorganizovali v rámci projektu Erasmus+ pod vedením několika členů učitelského sboru bezplatný počítačový kurz pro seniory, který měl velký úspěch. 


Dorazilo celkem osm účastníků, z nichž několik uvedlo, že již podobné kurzy absolvovali, ale jejich přínos neodpovídal jejich očekávání. Hlavním důvodem byl jen jeden učitel věnující se několika účastníkům.
Tomuto problému se však stříbrští studenti vyhnuli přímo ukázkově. Výuka probíhala jeden na jednoho. Každému účastníkovi se věnoval jeden student OA. Účastníci proto mohli klást konkrétní dotazy a požadavky. Zájemce do kurzu přivedla převážně touha dozvědět se alespoň základní informace v oblasti internetu, dále pak kopírování fotografií z jejich mobilních telefonů do počítače, atd.
  • Bylo to skvělé, moc mi kurz pomohl.“ 
  • „Ano, rozhodně to pro mne bylo velkým přínosem.“ 
  • „Skvělý kurz, ráda se zúčastním i příště.“ 

Po těchto a mnoha dalších pozitivních ohlasech jak od aktérů kurzu, tak studentů i učitelů, je zde velká šance, že se podobný počítačový kurz bude pořádat i příští rok.
Jak již bylo zmíněno, tato akce se konala v rámci projektu Erasmus+.
Jedná se o vzdělávací program Evropské unie, který podporuje vzdělávání a mobilitu.
Díky tomuto projektu („Společenská odpovědnost firem v praxi“) se tak v únoru 2018 několik studentů ze stříbrské OA podívalo do Londýna, kde absolvovali dvoutýdenní pracovní stáž v britských firmách. Tento pobyt byl pro ně velkým přínosem a zkušenosti a zážitky, které zde nabyli, jistě využijí v pozdějším studiu či zaměstnání.


II. kolo přijímacího řízení

přidáno: 17. 5. 2018 5:23, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 17. 5. 2018 5:23 ]

II. kolo přijímacího řízení

Pro školní rok 2018 / 2019 bude Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 otevírat:
1 třídu čtyřletého studia, 30 žáků, obor 63 – 41 – M / 02 Obchodní akademie.

Uchazeči z 9. tříd ZŠ podávají přihlášky řediteli gymnázia do 1. června 2018. 

Počet přijatých uchazečů 
Ve II. kole přijímacího řízení budou přijati 4 uchazeči bez konání přijímací zkoušky
na základě prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

Mgr. Milan Deredimos
ředitel školy

Výsledky přijímacích zkoušek

přidáno: 2. 5. 2018 5:49, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 18. 5. 2018 5:09 ]

Osmileté gymnázium  (79-41K/81) (upraveno po náhradní zkoušce)

Otevřít kliknutím na odkaz, ke stažení níže.

Kurz informačních technologií pro seniory

přidáno: 25. 4. 2018 2:43, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 25. 4. 2018 2:44 ]


Volno z rozhodnutí ředitele školy

přidáno: 24. 4. 2018 4:40, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 24. 4. 2018 4:41 ]

Z provozních důvodů stanovil ředitel školy na 30.4 2018 volný den podle §24 školského zákona.
Tento den nebude probíhat výuka a nebude v provozu školní jídelna.
Mgr. Milan Deredimos 
ředitel školy

Zájezd do Říma

přidáno: 19. 4. 2018 0:29, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 19. 4. 2018 0:30 ]

  Minulý týden se několik našich studentek z vyššího gymnázia a obchodní akademie společně s paní učitelkou Hnátovou zúčastnilo zájezdu do Říma spolu s Gymnáziem Františka Křížíka:
  Po dlouhé cestě, která trvala přes půl dne, jsme ve čtvrtek ráno dorazili do hlavního města Itálie, kde jsme se ihned ubytovali v centru pro poutníky Velehrad, jenž se nachází v bezprostřední blízkosti Vatikánu. Hned potom jsme se vydali na prohlídku města.
  Přestože počasí nebylo velmi příznivé a občas nás potkal déšť, jsme si všichni naplno užívali krásy antických a barokních památek. Na začátku nás čekal maličký stát Vatikán, kde jsme viděli Svatopetrské náměstí a navštívili jsme Vatikánská muzea. Poté jsme se přesunuli na Navonské náměstí se třemi nádhernými fontánami, následně postoupili k Andělskému hradu a mostu, došli až k Pantheonu a nakonec jsme poseděli na Španělských schodech. Samozřejmě jsme nemohli minout ani fontánu Di Trevi, do které jsme hodili nějaké drobné, abychom se do Říma mohli zase vrátit.
  Další den po snídani pro nás přijel náš autobus, který nás dopravil ke Kalixtovým katakombám a do překrásné baziliky sv. Pavla za Hradbami. Pak nás autobus vysadil nedaleko Kolosea a Konstantinova vítězného oblouku. Nejdříve jsme mohli spatřit Circus Maximus a Forum Romanum. Po tomto skvělém zážitku nás však čekal ještě větší, prohlídka legendárního Kolosea, ke které patřil i zajímavý výklad. Zpátky do hotelu jsme se dostali prostřednictvím MHD. Později po večeři jsme se vydali na krátkou procházku nočním Římem.
  Poslední den nám vyšlo nádherné letní počasí, díky němuž jsme si ještě více užívali poslední chvilky v Římě a ještě hůře se nám toto kouzelné město opouštělo.
  Baziliku sv. Petra, kterou jsme doposud spatřili pouze zvenku, jsem si prohlédli i zevnitř. Vystoupali jsme přes pět set schodů na její kopuli a za odměnu se před námi rozprostřel dechberoucí výhled na celý Řím. V samotné bazilice jsme si mohli něco přát u sochy sv. Petra a také jsme měli možnost viděti papežský oltář, Michelangelovu pietu a spoustu dalších krásných uměleckých děl a architektury. Po návštěvě baziliky jsme měli volný čas a v odpoledních hodinách jsme se vydali na cestu domů.
  Byl to velice krásný zájezd plný skvělých zážitků a poznatků!

Napsala Valerie Potapchik a Zuzana Kolesová












Úspěšná reprezentace studentek Gymnázia a Obchodní akademie Stříbro

přidáno: 18. 4. 2018 0:53, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 18. 4. 2018 0:53 ]

 Dne 5. a 6. dubna se v Karlových Varech uskutečnilo celostátní finále v silovém čtyřboji dívek.
 Soutěže se zúčastnilo i družstvo Gymnázia a Obchodní akademie Stříbro ve složení Michaela Matúšová, Natálie Křeválková, Hana Vargová a Veronika Třísková. Děvčata soutěžila ve šplhu na tyči, trojskoku, sedu lehu a hodu plným míčem. V silné konkurenci 14 družstev – vítězů krajských kol – vybojovala děvčata výborné 7. místo.

 Nejúspěšnější mezi jednotlivci byla Michaela Matúšová, která obsadila celkově 6. místo. Vynikající výkon předvedla tato závodnice především ve šplhu na tyči, kde výkonem 2,8 sekundy vybojovala 2. místo mezi všemi zúčastněnými děvčaty.









1-10 of 243