AKTUALITY

Pozvánka na třídní schůzky Sdružení rodičů

přidáno: 15. 11. 2017 1:54, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 15. 11. 2017 1:54 ]

Rada rodičů a vedení školy zve všechny rodiče svých studentů na společné jednání a na třídní schůzky Sdružení rodičů.

Den:     čtvrtek 23. 11. 2017
Čas:     15:30 hodin výbor Sdružení rodičů (studovna)
            15:30 – 16:45 – volby do školské rady (aula)
            16:00 schůzky ve třídách


Program:
informace o prospěchu a chování studentů; aktivity, problémy třídy; hospodaření – třídní fond.
V případě zájmu a potřeby individuální jednání rodičů s vyučujícími podle samostatného rozpisu.
Volby členů do Školské rady Gymnázia Stříbro z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků se uskuteční v aule školy.
Pozvání za členy výboru Sdružení rodičů a za všechny pedagogy školy předkládají a na setkání se těší:

                                                                                                                                                Mgr. Milan Deredimos, ředitel školy
                                                                                                                                                Ing. Miloslav Soukup, MBA předseda Sdružení rodičů

Volby členů do Školské rady při Gymnáziu, Stříbro, Soběslavova 1426

přidáno: 9. 11. 2017 7:28, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 9. 11. 2017 7:28 ]

Volby členů do Školské rady Gymnázia Stříbro z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků se uskuteční ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v aule školy v době od 15:30 do 16:45 hod. a z řad pedagogických pracovníků školy ve středu 22. listopadu 2017 v době od 14.00 do 14.30 hod. ve sborovně.

Školská rada při Gymnáziu Stříbro je šestičlenná:

2 členy jmenuje zřizovatel školy ( KÚ Plzeňského kraje),
2 členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci,
2 členy volí pedagogičtí pracovníci školy.
Mgr. Milan Deredimos 
ředitel školy

Exkurze do "Průmyslu 4.0"

přidáno: 30. 10. 2017 1:28, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 30. 10. 2017 1:29 ]

Studenti septimy Gymnázia a 2. - 4. ročníku Obchodní akademie ve Stříbře navštívili dne 25. října 2017 automobilku ŠKODA AUTO a. s. v Mladé Boleslavi.

Vidět na vlastní oči inteligentní továrnu bylo pro mnohé z nich velkým zážitkem. Studenti septimy gymnázia tak využili jedinečné možnosti porovnat teoretické poznatky o záměrech Průmyslu 4.0 (o kterých se učí ve společenskovědním semináři, zaměřeném na logistiku)
s realitou automobilového koncernu.

Obdobně i studenti obchodní akademie měli možnost porovnat teoretické poznatky
v logistice (o kterých se učí v odborném předmětu Ekonomika) se skutečností špičkové automobilky.

Všichni účastníci exkurze zhlédli výrobní postupy v lisovně, kde se právě lisovaly jednotlivé díly na vůz ŠKODA OCTAVIA. Ve svařovně pracovala robotická zařízení a bylo možno je zhlédnout průzorem nekonečně dlouhé výrobní haly - lisovny, kde se účastníci právě nacházeli.

Ale největší zážitek čekal na montážní lince. Průběžnou dodávku materiálu zde zajišťoval robotický vláček, ze kterého se při automatické jízdě linula příjemná hudba, stejně tak jako
v obdobném obrazu známého filmu "Marečku, podejte mi pero!" Ale tehdejší filmová fikce zde byla realitou. Celý provoz montážní linky byl sehraný do výrobního taktu, jehož cílem byla montáž 391 kusů vozů ŠKODA OCTAVIA pro tento den. Prostě jedinečný zážitek.

Bonusem pro všechny pak byla prohlídka Muzea ŠKODA a prohlídka Zákaznického centra, kde bylo možno kromě jízdy vyzkoušet současně prodávané modely vozů ŠKODA (čehož studenti notně využili). 

 
 
 Ing. Věra Šedivá 
Gymnázium Stříbro

Odstávka webu Bakalářů

přidáno: 25. 10. 2017 5:25, autor: Dimitrij Tjunikov

Dne 26.10. bude z důvodu stěhování serverovny odstaven web Bakalářů. Délku odstávky nelze předem určit, v nejhorším případě se může jedna i o pátek 27.10 (předpokladem ale je pouze čtvrtek do odpoledních hodin).

Certifikáty ESP

přidáno: 23. 10. 2017 9:04, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 23. 10. 2017 9:04 ]

Certifikáty podnikatelských dovedností ESP (entrepreneurial skills pass) složilo 13. října 2017 osm studentů OA4: E. Altmannová, V. Brůža, A. Bubnová, A. Hochmannová, L. Jandíková, V. Skýbová, I. Jägerová a K. Véghová.

Certifikát podnikateských dovedností je mezinárodní osvědčení pro studenty, jehož získání umožňuje síť organizací Junior Achievement Europe (JA Europe) v Evropě. Jeho držitelé mají teoretické znalosti, praktické dovednosti a zkušenosti z oblasti obchodu, ekonomiky a financí.

Ing. Ivana Strachotová 
vyučující APE

Seznamovací kurz OA1

přidáno: 22. 10. 2017 9:29, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 22. 10. 2017 9:29 ]

S novým měsícem září začal i nový školní rok, nové tváře a hlavně úplně nové prostředí. Vznikla třída OA1, kterou tvoří 3 kluci a 21 holek. Možná měl každý z nás jednoho kamaráda, ale nemohli jsme tvořit kolektiv, a proto se většina z nás zúčastnila seznamovacího kurzu.

Seznamovací kurz se konal 21. září, tedy ve čtvrtek, a dokonce i v pátek 22. září. Hned ve čtvrtek ráno se nás ujala výchovná poradkyně paní Soutnerová, postupně se každý z nás představil a řekl o sobě pár zajímavostí. Následovala práce ve skupinách, která byla velmi zábavná a myslím si, že i velice přínosná. Abychom nabrali nějaké síly, přesunuli jsme se všichni na oběd do školní jídelny. Po obědě následovala prohlídka města Stříbra, protože většina naší třídy dojíždí. Navštívili jsme také zdejší muzeum a byli se rozhlédnout z kostelní věže. Pak „přišla” ta největší legrace. Skupinové hry a soutěže ve městě. Když se blížil večer, zašli jsme do restaurace Q, kde jsme si všichni náramně pochutnali na výborné večeři a nasyceni jsme se vrátili zpět do školy. Před večerkou jsme si zahráli pár společenských her, a pak už jsme museli jít spát. V pátek ráno jsme se probudili, v klidu nasnídali a rozhýbali svá těla v místní sportovní hale, kde jsme hráli bowling a kuželky.

Seznamovací kurz jsme si všichni skvěle užili a hlavně jsme se lépe poznali.
Dominika Tesařová 
OA1

Žáci OA Stříbro se budou v rámci ročního projektu Erasmus + učit o společenské odpovědnosti firem a zúčastní se dvoutýdenní odborné stáže v Londýně

přidáno: 8. 10. 2017 8:18, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 8. 10. 2017 8:19 ]

Gymnázium Stříbro v minulém školním roce úspěšně navrhlo a zažádalo o projekt s názvem „Společenská odpovědnost firem v praxi“. Jedná se o komplexní roční projekt pro žáky OA Stříbro, který bude financován z fondů EU ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce Praha. Do projektu je zapojeno celkem 20 žáků z různých ročníků OA. Jedná se o vzdělávací mobilitu jednotlivců, typ aktivity je „mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě“. Podrobné informace o tomto programu je možno nalézt na adrese www.naerasmusplus.cz.

Projekt oficiálně začal 1. 10. 2017 a potrvá do konce září 2018. Hlavním cílem našeho projektu je seznámit zapojené žáky s oblastí společenské odpovědnosti firem. V první fázi žáci absolvují teoretickou přípravu a pojedou na exkurzi do několika firem v našem regionu. Dalším úkolem žáků bude navázat spolupráci s místními firmami, provést v nich menší průzkum a navrhovat konkrétní opatření vedoucí ke zlepšení společenské odpovědnosti zapojených podniků. Dále budou samostatně realizovat drobnou akci, např. v oblasti charity či ekologie. V rámci přípravy na výjezd do zahraničí absolvují žáci několik seminářů zaměřených na prohloubení své znalosti obchodní angličtiny, na odborné schopnosti a dovednosti, i na praktické záležitosti. Vyvrcholením celého projektu bezesporu bude čtrnáctidenní odborná stáž v Londýně. Žáci si vyzkouší práci v různých firmách, většinou v oboru obchod a administrativa. I v těchto zahraničních firmách budou žáci pokračovat ve svém výzkumu společenské odpovědnosti firem. Po návratu bude v rámci projektu následovat ještě několik dalších kroků, jako například vyhodnocení průzkumu, či tvorba výukového videa pro vrstevníky.

Věříme, že projekt přinese zapojeným žákům nejen cenné zážitky, ale i spoustu nových znalostí a dovedností, které budou moci uplatnit ve své budoucí kariéře.
Mgr. Petra Baxová

Obrigado ESI 2017! Obrigada ESI 2017!

přidáno: 27. 8. 2017 23:48, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 27. 8. 2017 23:53 ]

Členové Klubu malých debrujárů při Gymnáziu Stříbro se od 4. do 15. srpna 2017 vypravili do Brazílie. Ve Fortaleze se zde konala výstava žákovských a studentských přírodovědných a technických projektů - Expo Sciences International 2017.
V pátek 4. srpna se pod záštitou Asociace malých debrujárů České republiky jednadvacetičlenná delegace žáků, studentů a pedagogů z celé České republiky (Nymburk, Petřvald, Hustopeče, Frýdek-Místek a Stříbro) vydala přes Londýn, New York a Rio de Janeiro do brazilské Fortalezy, aby se zde zúčastnila soutěžní přehlídky žákovských a studentských vědeckých projektů Expo Sciences International, která se konala od 7. do 12. srpna 2017 ve Fortaleze, stát Ceará.
Náš tým stříbrského gymnázia ve složení PhDr. Jitka Soukupová, Daniel Sůva, Jan Kalčík (kvinta), Kateřina Osmiková, Hana Bártová (oktáva), Zuzana Strankmüllerová a Eliška Suchardová (septima) zde představil výsledky práce Středoškolské odborné činnosti a Technické olympiády Plzeňského kraje – Recyklace nápojových plechovek a jejich využití při výuce fyziky. Jádrem celé práce bylo vytvoření vlastní komiksové sbírky návodů na fyzikální experimenty s využitím plechovek od nápojů.
Během ESI 2017 se setkalo 819 účastníků z 36 zemí světa a všichni našli společnou řeč nad 294 projekty. Kromě prezentace projektů na stáncích, slavnostních ceremoniálů, Brazilské noci, či kulturního večera, pro nás pořadatelé připravili i několik výletů. A tak jsme měli možnost prohlédnout si centrum Fortalezy a strávit den na jedné z nejkrásnějších brazilských písečných pláží Praia do Futuro, ale hlavně získat spoustu nápadů, zážitků a nových přátel.
Kromě těchto zážitků spojených s výstavou ESI 2017 jsme ještě přidali několik cestovatelských zážitků. Cestou tam jsme přidali k našemu cestování dva dny strávené v Rio de Janeiro, protože co by byla návštěva Brazílie bez Ria, Copacabany, Cukrové homole a Krista Spasitele. Cestou domů jsme zase k rychlé prohlídce New Yorku využili desetihodinový stopover, vydali jsme se k soše Svobody, prošli se po Brooklynském mostě a na závěr se pokochali výhledem na New York z výšky 259 metrů z Rockerfellerova centra.

A také pro vás máme několik zajímavostí:
Je vyšší socha Krista Spasitele v Rio de Janeiru nebo socha Svobody v New Yorku? Socha Krista Spasitele měří 30 metrů a podstavec je vysoký 7 metrů, socha Svobody je vysoká 46 metrů a její podstavec měří 46 metrů, takže vrchol pochodně se nachází ve výšce 93 metrů nad zemí.

Fortaleza je hlavním městem brazilského spolkového státu Ceará a nachází se na severovýchodě Brazílie. Nachází se necelé 4 stupně jižní šířky od rovníku v nadmořské výšce 16 m n. m. Rio de Janeiro je druhým největším brazilským městem, nachází se přibližně na 23 stupních jižní šířky, a díky tomu jsme zde byli v období brazilské zimy, která trvá od června do srpna.

Počasí je v Brazílii, díky její velikosti a poloze, rozmanité. Teplota vzduchu v Rio de Janeiru se pohybovala okolo 23 stupňů Celsia, teplota vody okolo 20 stupňů Celsia, ve Fortaleze teplota vzduchu dosahovala 31 stupňů Celsia a teplota vody 26 stupňů Celsia.

Přes slavnou Copacabanu vede více než 40 autobusových linek v Rio de Janeiru a na pláž se také dostanete ze tří stanic metra.

Empire State Building – 381 metrů – vyhlídky v 86. a 102. patře, Rockerfeller Center – 259 metrů – vyhlídka v 70. patře.

A jak je to s tím děkuji? „Obrigado!“ nebo „Obrigada!“ Za veškeré dívky výpravy říkám „Obrigada!“, takže už vám to je předpokládám jasné …

Na závěr bych chtěla poděkovat všem studentům za skvělou reprezentaci Gymnázia Stříbro, města Stříbro, Asociace malých debrujárů, Plzeňského kraje i České republiky na Expo Sciences International v brazilské Fortaleze.
Velký dík patří rodičům a našim partnerům, sponzorům, podporovatelům, jimiž jmenovitě jsou Sdružení rodičů při Gymnáziu a OA Stříbro, Město Stříbro, Plzeňský kraj, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., OK Záchlumí, a.s. a také všem jednotlivcům, kteří nás podpořili v crowdfundingové kampani na www.startovac.cz. 

PhDr. Jitka Soukupová

Informace pro studenty prvních ročníků

přidáno: 15. 8. 2017 7:05, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 15. 8. 2017 7:06 ]

Milí prváci, vítáme Vás ve škole. Bude nás těšit, když se Vám bude na naší škole líbit.
4. září studenty primy přivítá třídní učitelka Mgr. Petra Lukšíková a studenty prvního ročníku obchodní akademie Ing. Ivana Strachotová.
První den na nové škole se studenti od třídních učitelek dovědí vše potřebné ohledně provozu školy, rozvrhu hodin, stravování ve školní jídelně, učebnic, nabídky zájmových kroužků po vyučování, ubytování na domově mládeže pro dojíždějící. Společně si projdou celou školu, aby v ní nebloudili.
Primáni mohou první den přijít v doprovodu svých rodičů, pokud si to budou přát.
12. září se uskuteční schůzka rodičů studentů prvních ročníků se zástupci školy. Pozvánku na schůzku rodiče včas obdrží. Na schůzce budou rodiče informováni o průběhu studia na naší škole.

Ve Stříbře 15. 8. 2017 
Mgr. Milan Deredimos 
ředitel školy 

PROGRAM PODPORY ODBORNÝCH PRAXÍ

přidáno: 2. 7. 2017 22:24, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 2. 7. 2017 22:24 ]

Program podpory odborných praxí je projektem koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, který umožňuje českým a německým žákům středních odborných škol, učilišť a studentům vyšších odborných škol ve věku od 16 let absolvovat minimálně dvoutýdenní praxi ve firmách, dílnách, vzdělávacích zařízeních či institucích veřejné správy v sousední zemi. 
Program je zčásti finančně podporován Česko-německým fondem budoucnosti. 
Účastníci programu mohou získat evropský dokument, tzv. Europass-mobilita, který jim může být důležitou pomůckou v jejich dalším profesním životě a zároveň slouží jako doklad o absolvování praxe v zahraničí. 

Výměnná odborná praxe – Mnichov

Na přelomu dubna a května proběhla první část výměnné odborné praxe mezí Obchodní akademií ve Stříbře a mnichovskou Therese von Bayern Schule. Rodiny Terezy Váňové a Kláry Véghové z druhého a třetího ročníku OA hostily po dva týdny partnerské praktikanty, kteří zde absolvovali odbornou praxi ve firmě Kermi, s. r. o. 
V závěru školního roku vycestovaly Tereza s Klárou do hlavního města Bavorska, aby tam absolvovaly svoji dvoutýdenní stáž ve firmě Fujitsu. 
Velmi děkujeme stříbrské firmě Kermi, s.r.o. za vstřícnost a ochotu, se kterou umožnila německým žákům absolvovat u nich praxi.
Mgr. Petra Lukšíková

1-10 of 217