AKTUALITY

Díky evropským projektům získávají žáci OA Stříbro cenné zkušenosti

přidáno: 11. 10. 2018 10:51, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 11. 10. 2018 10:52 ]Roční projekt Erasmus+ s názvem „Společenská odpovědnost firem v praxi“, který před pár dny skončil, záměrně mířil na rozvoj nejen odborných, ale i osobních schopností a dovedností 20 zapojených žáků. Hlavní akcí byla bezesporu dvoutýdenní stáž v Londýně, kde naši studenti pracovali v nejrůznějších firmách (např. realitní kanceláře, sociální služby, hotely, obchody, školy), procvičovali svou angličtinu, poznávali místní kulturu a zvyky, a v neposlední řadě se učili být soběstační a zodpovědní sami za sebe. Právě tuhle nezávislost a svobodu následně žáci hodnotili jako největší přínos a zážitek, který si z Británie přivezli. 

Během celého roku se dvacítka zapojených věnovala tématu společenské odpovědnosti. Nejdříve se seznámili s teoretickým základem, pak absolvovali exkurzi v několika plzeňských firmách, kde společenskou odpovědnost aplikují příkladným způsobem. V českých a britských firmách žáci prováděli průzkum, jehož výsledky naznačily, že úroveň společenské odpovědnosti je zde srovnatelná. Dále pak studenti zrealizovali několik společensky prospěšných akcí. Uspořádali charitativní sbírku oděvů a hraček, iniciovali charitativní sběr tonerů ve škole, během dopoledního kurzu vyučovali ICT pro stříbrské seniory, natočili výukové video pro vrstevníky, atd. Veškeré detaily a informace najdete na našem FB profilu https://www.facebook.com/headingforLondonOAStribro. Projekt přinesl spoustu dobrého nejen žákům a škole, ale i místní komunitě. V některých výše zmíněných aktivitách budeme pokračovat i nadále, už mimo rámec projektu. Chtěla bych tímto srdečně poděkovat všem zúčastněným, zejména pak žákům za jejich nadšení a odvahu, a kolegyním Ing. Stanislavě Prokopcové a Ing. Zuzaně Holákové za velkou pomoc při realizaci všech akcí. 

Na předchozí projekt plynule navazuje další, tentokrát dvouletý, s názvem „Obchodní praxe v zahraničí“. Na přelomu listopadu a prosince 2018 se do Londýna na čtrnáctidenní stáž vypraví další skupina 12 žáků, ve školním roce 2019/20 také tak. 
I těchto 24 odvážných bude čelit velkým výzvám – jak uspět v neznámém pracovním prostředí, jak se orientovat v džungli mnohamiliónového velkoměsta, jak se dorozumět anglicky s rodilými i nerodilými mluvčími, jak se přizpůsobit odlišným životním zvyklostem, atd. I těchto 24 odvážných jistě uspěje a ze stáží se vrátí o něco dospělejší, s mnoha užitečnými zkušenosti pro svoji profesní i osobní budoucnost. Díky evropských fondům, ze kterých jsou akce kompletně financovány, se mohou stáží účastnit žáci ze všech socioekonomických vrstev. Věřím, že podobné akce jsou smysluplnou investicí do evropské budoucnosti. 

Mgr. Petra Baxová, koordinátorka projektů


Certifikace v ADC College London po úspěšném zakončení stáže


Projekt „Vybudování jazykové laboratoře“

přidáno: 2. 10. 2018 9:01, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 2. 10. 2018 9:21 ]


Projekt „Vybudování jazykové laboratoře“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002547

Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím investice do moderního vybavení jazykové laboratoře zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí komunikace v cizích jazycích a tím zvýšit reálnou uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce.

Výstupem projektu je jedna odborná učebna – jazyková laboratoř. Její využití je pro výuku cizích jazyků pro žáky oboru gymnázium a obchodní akademie.

Rozpočet projektu je 1 443 tis. Kč, z toho dotace činí 1 298 tis. Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu ČR, 10% z rozpočtu žadatele/příjemce dotace.

Webová aplikace Bakalářů opět funkční

přidáno: 25. 9. 2018 9:38, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 25. 9. 2018 9:38 ]

Po dnešní nové aktualizaci se zdá být konečně vše OK.

Nefunkční web Bakaláři a mobilní aplikace

přidáno: 22. 9. 2018 0:03, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 22. 9. 2018 0:04 ]

Po dnešní aktualizaci Bakalářů přestala fungovat mobilní a webová aplikace. Problém jsem předal technické podpoře Bakalářů - sám jej nejsem schopen diagnostikovat a vyřešit. Vzhledem k tomu, že je víkend, očekávám opravu nejdříve v pondělí.
Tjunikov
správce IT

Informace pro studenty prvních ročníků

přidáno: 4. 7. 2018 3:12, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 4. 7. 2018 3:14 ]

Milí prváci, vítáme Vás ve škole. Bude nás těšit, když se Vám bude na naší škole líbit.
3. září studenty primy přivítá třídní učitelka Mgr. Šárka Strankmüllerová a studenty prvního ročníku obchodní akademie Mgr. Petra Baxová.
První den na nové škole se studenti od třídních učitelek dovědí vše potřebné ohledně provozu školy, rozvrhu hodin, stravování ve školní jídelně, učebnic, nabídky zájmových kroužků po vyučování, ubytování na domově mládeže pro dojíždějící. Společně si projdou celou školu, aby v ní nebloudili.
Primáni mohou první den přijít v doprovodu svých rodičů, pokud si to budou přát.
18. září se uskuteční schůzka rodičů studentů prvních ročníků se zástupci školy. Pozvánkuna schůzku rodiče včas obdrží. Na schůzce budou rodiče informováni o průběhu studia na naší škole.

Ve Stříbře 4. 7. 2018
Mgr. Milan Deredimos
ředitel školy

Byla to bomba! Doslova.

přidáno: 18. 6. 2018 22:37, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 18. 6. 2018 22:45 ]

Kladrubský jarmark – skvělá příležitost jak pro malé podnikatele, tak i pro školy!

Jednou z dalších akcí, které si mohou studentky ze stříbrského Gymnázia, oboru Obchodní akademie připsat k těm úspěšným se stal Kladrubský jarmark, 2018.
Studentská firma PureRelax, založená v rámci programu JA Czech – JA Firma, se pod vedením Ing. Ivany Strachotové zúčastnila sobotního jarmarku a dle získaných ohlasů děvčata se svými výrobky návštěvníky rozhodně mile překvapila a velice zaujala. Těchto akcí se ve většině případů účastní firmy s očekávaným sortimentem, jako je například keramika a sladkosti, proto to byla pro návštěvníky příjemná změna.

„I přes lehké počáteční obavy si myslím, že jsme to zvládly skvěle. Tržba nebyla závratná, ale důležité jsou samozřejmě zkušenosti!“ Adéla Dvořáčková, členka firmy PureRelax.

Za mě rozhodně povedená akce, čekaly jsme větší zájem, ale občas se stává, že návštěvnost takovýchto akcí není nijak vysoká. Alespoň, že počasí nám vcelku vyšlo vstříc.“ Tereza Váňová, členka firmy PureRelax.

Zleva: Tereza Váňová, Ing. Ivana Strachotová, Adéla Dvořáčková

Zdroj: Anita Pirožinská

Firma PureRelax sídlící na stříbrském gymnáziu se specializuje na výrobu koupelové kosmetiky.

Firma nám vynáší a ještě nám dělá radost!“ nejmenovaná členka firmy.


Zleva nahoře: Natálie Garyatová, Ivana Rastočná, Petra Škrášková, Monika Skřičková, Anita Pirožinská, Adéla Dvořáčková
Zleva dole: Tereza Váňová, Terezie Hreusová, Terezie Ottová, Julie Garyatová
Zdroj: soukromý archiv PureRelax

Děvčata firmu založila na konci září roku 2017 a daří se jim. S firmou se účastnily již mnoha akcí, například veletrhu studentských firem v Hradci Králové a v Praze, přehlídky středních škol v Tachově a také pořádají pravidelné školní prodeje. Největším hitem jak na Kladrubském jarmarku, tak i na ostatních prodejích jsou šumivé bomby do koupele.

Pokud chcete, aby Vaše koupel měla pořádný bomby, kupte si naše koule!“ Anita Pirožinská.

Právě tímto heslem zaujala firma na veletrhu v Praze. A uznejme, má to něco do sebe!

Autor: Anita Pirožinská


Projekt Školní partnerství

přidáno: 17. 6. 2018 23:58, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 17. 6. 2018 23:58 ]

Projekt Školní partnerství ...

... jsme v tomto školním roce věnovali poznávání školního života žáků obou partnerských škol, tedy Gymnázia Stříbro a Realschule Vohenstrauß. 
Pro připomenutí - v obou školách se od 7. ročníku / sekundy začíná vyučovat jako druhý cizí jazyk právě jazyk sousedního státu – čeština / němčina. Zatímco pro naše žáky je němčina povinným předmětem pro všechny, v Realschule si ji mohou zvolit pouze žáci tzv. výběrové třídy. Obě školy se snaží podpořit výuku jazyků doprovodnými akcemi, a proto se žáci nižšího gymnázia již několik let setkávají během akcí projektu Školní partnerství se stejně starými žáky Realschule.
Letos se rozjeli žáci tercie a kvarty nejprve do Vohenstraußu, kde během výuky IVT vytvořili kalendář sestavený z vlastních fotografií Vohenstraußu a Stříbra, zasportovali si, uvařili si ve cvičné kuchyni oběd, vyráběli kosmetiku a navštívili centra měst Vohenstrauß a Weiden. Ve Stříbře žáci vytvořili se svými bavorskými spolužáky netradiční slovník, při hodině fyziky se věnovali optickým klamům a odpoledne si zahráli bowling. 
Kromě toho jsme mohli vohenstrausské vidět a slyšet na naší tradiční Vánoční aule a 21 studentů mohlo navštívit divadelní představení v plzeňském Divadle Josefa Kajetána Tyla, které bylo připraveno speciálně pro žáky reálných škol z Horního Falcka (= část Bavorska).

Projekt byl spolufinancován Česko-německým fondem budoucnosti, kam již míří žádost o příspěvek na akce plánované na školní rok 2018/19.

Mgr. Marie Mašková

Studenti učiteli, senioři studenty

přidáno: 17. 5. 2018 7:16, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 17. 5. 2018 7:16 ]

Zajímalo Vás někdy, jaké to je stát se pro jeden den učitelem? Tuto možnost měli studenti Obchodní akademie ve Stříbře. Úterý, dne 15. května 2018, bylo velkým přínosem pro mnohé z nich. 
Studenti zorganizovali v rámci projektu Erasmus+ pod vedením několika členů učitelského sboru bezplatný počítačový kurz pro seniory, který měl velký úspěch. 


Dorazilo celkem osm účastníků, z nichž několik uvedlo, že již podobné kurzy absolvovali, ale jejich přínos neodpovídal jejich očekávání. Hlavním důvodem byl jen jeden učitel věnující se několika účastníkům.
Tomuto problému se však stříbrští studenti vyhnuli přímo ukázkově. Výuka probíhala jeden na jednoho. Každému účastníkovi se věnoval jeden student OA. Účastníci proto mohli klást konkrétní dotazy a požadavky. Zájemce do kurzu přivedla převážně touha dozvědět se alespoň základní informace v oblasti internetu, dále pak kopírování fotografií z jejich mobilních telefonů do počítače, atd.
  • Bylo to skvělé, moc mi kurz pomohl.“ 
  • „Ano, rozhodně to pro mne bylo velkým přínosem.“ 
  • „Skvělý kurz, ráda se zúčastním i příště.“ 

Po těchto a mnoha dalších pozitivních ohlasech jak od aktérů kurzu, tak studentů i učitelů, je zde velká šance, že se podobný počítačový kurz bude pořádat i příští rok.
Jak již bylo zmíněno, tato akce se konala v rámci projektu Erasmus+.
Jedná se o vzdělávací program Evropské unie, který podporuje vzdělávání a mobilitu.
Díky tomuto projektu („Společenská odpovědnost firem v praxi“) se tak v únoru 2018 několik studentů ze stříbrské OA podívalo do Londýna, kde absolvovali dvoutýdenní pracovní stáž v britských firmách. Tento pobyt byl pro ně velkým přínosem a zkušenosti a zážitky, které zde nabyli, jistě využijí v pozdějším studiu či zaměstnání.


II. kolo přijímacího řízení

přidáno: 17. 5. 2018 5:23, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 17. 5. 2018 5:23 ]

II. kolo přijímacího řízení

Pro školní rok 2018 / 2019 bude Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 otevírat:
1 třídu čtyřletého studia, 30 žáků, obor 63 – 41 – M / 02 Obchodní akademie.

Uchazeči z 9. tříd ZŠ podávají přihlášky řediteli gymnázia do 1. června 2018. 

Počet přijatých uchazečů 
Ve II. kole přijímacího řízení budou přijati 4 uchazeči bez konání přijímací zkoušky
na základě prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

Mgr. Milan Deredimos
ředitel školy

Výsledky přijímacích zkoušek

přidáno: 2. 5. 2018 5:49, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 18. 5. 2018 5:09 ]

Osmileté gymnázium  (79-41K/81) (upraveno po náhradní zkoušce)

Otevřít kliknutím na odkaz, ke stažení níže.

1-10 of 247