AKTUALITY

Rada studentů Gymnázia Stříbro podpořila charitativní projekt

přidáno: 10. 1. 2018 23:50, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 10. 1. 2018 23:50 ]

 
 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

přidáno: 3. 1. 2018 4:29, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 3. 1. 2018 4:35 ]

V rámci nového způsobu přijímání na SŠ zahajujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Absolvování přípravného kurzu není kriteriem pro přijetí ke studiu

Kurzy jsou organizovány v pěti dvouhodinových blocích (60 min. MAT a 60 min. ČJ).

Termín: úterý od 15:30 do 17:40 hod. (1 hod. MAT, 1 hod. ČJL, 10 min. přestávka),

13. 2., 20. 2., 27. 2., 6. 3. a 13. 3. 2018

nebo středa ve stejný čas 14. 2., 21. 2., 28. 2., 7. 3. a 14. 3. 2018

V přihlášce zaškrtněte úterý nebo středa (co vám vyhovuje).

Přihlášení žáci si s sebou přinesou psací a rýsovací potřeby, přezůvky, případně nápoj.

Vyučující, kteří vedou přípravný kurz, si žáky vyzvednou 5 minut před začátkem první hodiny u v chodu

do budovy školy. V případě pozdního příchodu mohou přihlášení žáci volat na mobilní telefon 602 555 485.

Místo: Gymnázium Stříbro, Soběslavova 1426

Cena: jen ČJ (5x 60 min.): 350,- Kč; jen MAT (5x 60 min.): 350,- Kč; ČJ+MAT : 600,- Kč;

Účastníkům kurzu, kteří nastoupí ke studiu oboru obchodní akademie bude poplatek za přípravný kurz vrácen.

Platba: převodem na účet č.: 175 086 790 / 0300, ČSOB Stříbro, do 2. 2. 2018;

variabilní symbol= rodné číslo dítěte před lomítkem; do zprávy pro příjemce: jméno a příjmení dítěte;

obsah výukových lekcí:

1) struktura testů, typy úloh (uzavřené, otevřené, polouzavřené)

2) cvičný test

3) rozbor řešení cvičného testu

4) cvičný test

5) rozbor řešení cvičného testu


Přihláška: ke stažení na www.goas.cz – odkaz přijímací zkoušky nebo zde pod příspěvkem

Přihlášky zasílejte na adresu školy (případně odevzdejte osobně v kanceláři školy), nebo naskenované na

e-mailovou adresu kantor@goas.cz do 26. 1. 2018.

Zájemci o přípravný kurz do něj budou zařazováni v pořadí doručení přihlášky až do naplnění kapacity kurzu.

Důležitá informace školní jídelny

přidáno: 29. 12. 2017 3:22, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 29. 12. 2017 3:22 ]

UPOZORNĚNÍ
Došlo k chybě v internetovém bankovnictví. Doplaťte prosím stravné na leden 2018 hotově v kanceláři ŠJ do 10.1.2018.
Vedoucí ŠJ Marcela Merglová

Mikulášská nadílka

přidáno: 20. 12. 2017 4:12, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 29. 12. 2017 3:19 ]

Dne 5. prosince 2017 naše třída OA2 organizovala mikulášskou nadílku. Děti jsme „strašili“ jak na naší škole, tak i v Mateřské školce v Soběslavově ulici.
Po osmé hodině ráno jsme se všichni sešli ve třídě a začali s přestrojováním za anděly, čerty a jednoho Mikuláše. Jakmile byly naše kostýmy připravené, šli jsme do MŠ. Dětičky se bály čertů, ale hodní andělé je vždy utěšili. Po přednesu básničky je Mikuláš odměnil balíčkem plným sladkostí.
Poté jsme se vydali „k nám“. Čerti se rozutekli po třídě a začali žáky malovat barvami na obličej. Když se uklidnili, Mikuláš v každé třídě pronesl proslov a z pekelné listiny vybral hodné děti, které odměnil balíčkem sladkostí, ale i ty zlobivé. Zlobiví žáci dostali pytlíček s bramborou a sladkou odměnou a také museli splnit občas i nemilé úkoly, např. napodobit zvuk pelikána, skákat v pytli, udělat most a přitom vyprávět příběh, namalovat slona poslepu na tabuli. Všichni žáci si vedli dobře a každý svůj úkol splnil statečně. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na naše učitele, každého jsme obdarovali andílkem, kterého jsme sami vyrobili. Čerti si s sebou nakonec do pekla nikoho neodnesli.

Myslím si, že se nám mikulášská nadílka podařila a všem se líbila.
Žákyně OA2, Eliška Strnadová

Humanitární sbírka šatsva

přidáno: 4. 12. 2017 3:43, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 4. 12. 2017 3:44 ]

Předvánoční čas již pomalu začíná. Vánoce jsou především o rodinné pohodě a setkávání s nejbližšími.
Někteří lidé však takové štěstí nemají...
Studenti zapojení do projektu Erasmus+ se rozhodli uspořádat sbírku šatstva. Oblečení noste do třídy OA3. Vybraný textil pomáhá potřebným. Oděvy jsou distribuovány do sociálních zařízení, pro bezdomovce, matky z azylových domů i sociálně slabé.
Sbírka šatstva, hraček, obuvi, ložního prádla... probíhá od pondělí 4. 12. do pátku 15. 12. 2017
Čisté oblečení noste do třídy OA3. Vám Všem, kteří se zapojíte do našeho projektu, děkujeme.


Vánoční strom splněných přání

přidáno: 30. 11. 2017 22:05, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 30. 11. 2017 22:08 ]

Volby školské rady

přidáno: 28. 11. 2017 4:49, autor: Dimitrij Tjunikov

Školská rada při Gymnáziu, Stříbro, Soběslavova 1426,
zřízena od 1. ledna 2012 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 167 a § 168.

Volbou a jmenováním se stali členy školské rady při Gymnáziu, Stříbro:

Zástupci žáků:

Eva Kertisová, Stříbro, Zahradní 1520, zák. zástupce žáka OA
Marcela Šroubová, Stříbro, Plzeňská 564, zák. zástupce žáka G

Zástupci pedagogů:

Ing. Zuzana Holáková, Stříbro, Brožíkova 969
Mgr. Milan Klečka, Ph.D., Stříbro, Západní Předměstí 859

Zástupci zřizovatele:

Ing. Václav Votava, Stříbro, Na Vinici 1142
Bc. Karel Lukeš, Stříbro, Májová 1172

Ve Stříbře dne 27. 11. 2017
Mgr. Milan Deredimos 
ředitel školy 
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

přidáno: 23. 11. 2017 0:12, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 23. 11. 2017 0:12 ]

V rámci nového způsobu přijímání na SŠ nabízíme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Absolvování přípravného kurzu není kriteriem pro přijetí ke studiu .
Kurzy budou organizovány po jarních prázdninách v únoru a v březnu. v pěti dvouhodinových blocích (60 min. MAT a 60 min. ČJ) v odpoledních hodinách po vyučování. 

Místo: Gymnázium Stříbro, Soběslavova 1426 
Cena: ČJ (5x 60 min.): 350,- Kč; MAT (5x 60 min.): 350,- Kč; ČJ+MAT : 600,- Kč; 

Účastníci kurzu, kteří nastoupí ke studiu budou osvobozeni od platby za čip umožňující vstup do budovy školy. 

Obsah výukových lekcí: 

1) struktura testů, typy úloh (uzavřené, otevřené, polouzavřené) 
2) cvičný test 
3) rozbor řešení cvičného testu 
4) cvičný test 
5) rozbor řešení cvičného testu 

Přihláška: bude k dispozici v průběhu prosince – sledujte webové stránky školy www.goas.cz – odkaz přijímací zkoušky 

Mgr. Milan Deredimos, v.r. 
ředitel školy

Zájezd do Anglie

přidáno: 22. 11. 2017 0:01, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 22. 11. 2017 0:01 ]

Na začátku října jsme se spolužáky z gymnázia a obchodní akademie jeli na poznávací zájezd do Anglie. Cesta autobusem byla dlouhá a vyčerpávající, proto jsme se těšili, až konečně dorazíme do cíle naší cesty. Po krátké plavbě trajektem jsme v úterý ráno dojeli do Doveru a odtud pak autobusem až do Londýna. První den nás čekala prohlídka nultého poledníku v Greenwich, hradu Tower s korunovačními klenoty, mostu Tower Bridge a katedrály Sv. Pavla. Vše se nám moc líbilo a večer si nás unavené převzali naši ubytovatelé nedaleko od Londýna. My (naše skupinka tří dívek z G3) jsme měly na hostitelskou rodinu velké štěstí, byli to moc milí lidé, kteří si s námi povídali, ubytování bylo pěkné a jídlo nám chutnalo.

Ve středu jsme všichni vyrazili na výlet mimo Londýn, navštívili jsme velkolepé sídlo královské rodiny ve Windsoru, kde nás velmi zaujala výměna stráží, při které kapela hrála písně od The Beatles.

Poté jsme přejeli na Stonehenge a toto zajímavé místo nás velmi překvapilo a zalíbilo se nám. Nakonec jsme si prohlédli historický Winchester, který byl v dávné minulosti hlavním městem Anglie.

Poslední den jsme strávili opět v Londýně, kde jsme se pohybovali pouze pěšky, prošli jsme se k sídlu královny, Buckinghamskému paláci, Sohem jsme se dostali až na Oxford street, kde jsme nakoupily suvenýry a jiné, nakonec jsme si užili krásný výhled na celý Londýn z vyhlídkového kola London Eye.

Večer jsme opět nasedli do autobusu a vyrazili na zpáteční cestu domů. I když byl zájezd náročný, moc se nám líbil a získali jsme mnoho nových zážitků a krásných vzpomínek. 
  
     


Barbora Marková, Zuzana Dranková (G3)

Zájezd do Weidenu - Vodního ráje – 9.12.2017

přidáno: 20. 11. 2017 4:35, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 20. 11. 2017 4:35 ]

Odjezd: v 8:30 z AN
Příjezd: do 17:00
Vstup: cca 5 EUR ( 7 pro dospělé ) - na 5 hodin (vzít s sebou, budou se vybírat v autobusu)
Doprava: 230,- Kč (zaplatit a přihlásit u So do 30.11.)
S sebou: plavky, svačinu, hyg. potřeby, ručník, doklady, kapesné ( zastávka v Aldi ), zdrav. průkazku
Dospělí si mohou program upravit dle přání – prohlídka města, trhu apod.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
PRO DOSPĚLÉ!
Přihlásit se můžete u paní Soutnerové telefonicky do 30.11.2017 – 723932483,
osobně – Gymnázium Stříbro.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
J. Soutnerová

1-10 of 228