AKTUALITY

Projekt Školní partnerství

přidáno: , autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno ]

Projekt Školní partnerství ...

... jsme v tomto školním roce věnovali poznávání školního života žáků obou partnerských škol, tedy Gymnázia Stříbro a Realschule Vohenstrauß. 
Pro připomenutí - v obou školách se od 7. ročníku / sekundy začíná vyučovat jako druhý cizí jazyk právě jazyk sousedního státu – čeština / němčina. Zatímco pro naše žáky je němčina povinným předmětem pro všechny, v Realschule si ji mohou zvolit pouze žáci tzv. výběrové třídy. Obě školy se snaží podpořit výuku jazyků doprovodnými akcemi, a proto se žáci nižšího gymnázia již několik let setkávají během akcí projektu Školní partnerství se stejně starými žáky Realschule.
Letos se rozjeli žáci tercie a kvarty nejprve do Vohenstraußu, kde během výuky IVT vytvořili kalendář sestavený z vlastních fotografií Vohenstraußu a Stříbra, zasportovali si, uvařili si ve cvičné kuchyni oběd, vyráběli kosmetiku a navštívili centra měst Vohenstrauß a Weiden. Ve Stříbře žáci vytvořili se svými bavorskými spolužáky netradiční slovník, při hodině fyziky se věnovali optickým klamům a odpoledne si zahráli bowling. 
Kromě toho jsme mohli vohenstrausské vidět a slyšet na naší tradiční Vánoční aule a 21 studentů mohlo navštívit divadelní představení v plzeňském Divadle Josefa Kajetána Tyla, které bylo připraveno speciálně pro žáky reálných škol z Horního Falcka (= část Bavorska).

Projekt byl spolufinancován Česko-německým fondem budoucnosti, kam již míří žádost o příspěvek na akce plánované na školní rok 2018/19.

Mgr. Marie Mašková

Studenti učiteli, senioři studenty

přidáno: 17. 5. 2018 7:16, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 17. 5. 2018 7:16 ]

Zajímalo Vás někdy, jaké to je stát se pro jeden den učitelem? Tuto možnost měli studenti Obchodní akademie ve Stříbře. Úterý, dne 15. května 2018, bylo velkým přínosem pro mnohé z nich. 
Studenti zorganizovali v rámci projektu Erasmus+ pod vedením několika členů učitelského sboru bezplatný počítačový kurz pro seniory, který měl velký úspěch. 


Dorazilo celkem osm účastníků, z nichž několik uvedlo, že již podobné kurzy absolvovali, ale jejich přínos neodpovídal jejich očekávání. Hlavním důvodem byl jen jeden učitel věnující se několika účastníkům.
Tomuto problému se však stříbrští studenti vyhnuli přímo ukázkově. Výuka probíhala jeden na jednoho. Každému účastníkovi se věnoval jeden student OA. Účastníci proto mohli klást konkrétní dotazy a požadavky. Zájemce do kurzu přivedla převážně touha dozvědět se alespoň základní informace v oblasti internetu, dále pak kopírování fotografií z jejich mobilních telefonů do počítače, atd.
  • Bylo to skvělé, moc mi kurz pomohl.“ 
  • „Ano, rozhodně to pro mne bylo velkým přínosem.“ 
  • „Skvělý kurz, ráda se zúčastním i příště.“ 

Po těchto a mnoha dalších pozitivních ohlasech jak od aktérů kurzu, tak studentů i učitelů, je zde velká šance, že se podobný počítačový kurz bude pořádat i příští rok.
Jak již bylo zmíněno, tato akce se konala v rámci projektu Erasmus+.
Jedná se o vzdělávací program Evropské unie, který podporuje vzdělávání a mobilitu.
Díky tomuto projektu („Společenská odpovědnost firem v praxi“) se tak v únoru 2018 několik studentů ze stříbrské OA podívalo do Londýna, kde absolvovali dvoutýdenní pracovní stáž v britských firmách. Tento pobyt byl pro ně velkým přínosem a zkušenosti a zážitky, které zde nabyli, jistě využijí v pozdějším studiu či zaměstnání.


II. kolo přijímacího řízení

přidáno: 17. 5. 2018 5:23, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 17. 5. 2018 5:23 ]

II. kolo přijímacího řízení

Pro školní rok 2018 / 2019 bude Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 otevírat:
1 třídu čtyřletého studia, 30 žáků, obor 63 – 41 – M / 02 Obchodní akademie.

Uchazeči z 9. tříd ZŠ podávají přihlášky řediteli gymnázia do 1. června 2018. 

Počet přijatých uchazečů 
Ve II. kole přijímacího řízení budou přijati 4 uchazeči bez konání přijímací zkoušky
na základě prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

Mgr. Milan Deredimos
ředitel školy

Výsledky přijímacích zkoušek

přidáno: 2. 5. 2018 5:49, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 18. 5. 2018 5:09 ]

Osmileté gymnázium  (79-41K/81) (upraveno po náhradní zkoušce)

Otevřít kliknutím na odkaz, ke stažení níže.

Kurz informačních technologií pro seniory

přidáno: 25. 4. 2018 2:43, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 25. 4. 2018 2:44 ]


Volno z rozhodnutí ředitele školy

přidáno: 24. 4. 2018 4:40, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 24. 4. 2018 4:41 ]

Z provozních důvodů stanovil ředitel školy na 30.4 2018 volný den podle §24 školského zákona.
Tento den nebude probíhat výuka a nebude v provozu školní jídelna.
Mgr. Milan Deredimos 
ředitel školy

Zájezd do Říma

přidáno: 19. 4. 2018 0:29, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 19. 4. 2018 0:30 ]

  Minulý týden se několik našich studentek z vyššího gymnázia a obchodní akademie společně s paní učitelkou Hnátovou zúčastnilo zájezdu do Říma spolu s Gymnáziem Františka Křížíka:
  Po dlouhé cestě, která trvala přes půl dne, jsme ve čtvrtek ráno dorazili do hlavního města Itálie, kde jsme se ihned ubytovali v centru pro poutníky Velehrad, jenž se nachází v bezprostřední blízkosti Vatikánu. Hned potom jsme se vydali na prohlídku města.
  Přestože počasí nebylo velmi příznivé a občas nás potkal déšť, jsme si všichni naplno užívali krásy antických a barokních památek. Na začátku nás čekal maličký stát Vatikán, kde jsme viděli Svatopetrské náměstí a navštívili jsme Vatikánská muzea. Poté jsme se přesunuli na Navonské náměstí se třemi nádhernými fontánami, následně postoupili k Andělskému hradu a mostu, došli až k Pantheonu a nakonec jsme poseděli na Španělských schodech. Samozřejmě jsme nemohli minout ani fontánu Di Trevi, do které jsme hodili nějaké drobné, abychom se do Říma mohli zase vrátit.
  Další den po snídani pro nás přijel náš autobus, který nás dopravil ke Kalixtovým katakombám a do překrásné baziliky sv. Pavla za Hradbami. Pak nás autobus vysadil nedaleko Kolosea a Konstantinova vítězného oblouku. Nejdříve jsme mohli spatřit Circus Maximus a Forum Romanum. Po tomto skvělém zážitku nás však čekal ještě větší, prohlídka legendárního Kolosea, ke které patřil i zajímavý výklad. Zpátky do hotelu jsme se dostali prostřednictvím MHD. Později po večeři jsme se vydali na krátkou procházku nočním Římem.
  Poslední den nám vyšlo nádherné letní počasí, díky němuž jsme si ještě více užívali poslední chvilky v Římě a ještě hůře se nám toto kouzelné město opouštělo.
  Baziliku sv. Petra, kterou jsme doposud spatřili pouze zvenku, jsem si prohlédli i zevnitř. Vystoupali jsme přes pět set schodů na její kopuli a za odměnu se před námi rozprostřel dechberoucí výhled na celý Řím. V samotné bazilice jsme si mohli něco přát u sochy sv. Petra a také jsme měli možnost viděti papežský oltář, Michelangelovu pietu a spoustu dalších krásných uměleckých děl a architektury. Po návštěvě baziliky jsme měli volný čas a v odpoledních hodinách jsme se vydali na cestu domů.
  Byl to velice krásný zájezd plný skvělých zážitků a poznatků!

Napsala Valerie Potapchik a Zuzana Kolesová
Úspěšná reprezentace studentek Gymnázia a Obchodní akademie Stříbro

přidáno: 18. 4. 2018 0:53, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 18. 4. 2018 0:53 ]

 Dne 5. a 6. dubna se v Karlových Varech uskutečnilo celostátní finále v silovém čtyřboji dívek.
 Soutěže se zúčastnilo i družstvo Gymnázia a Obchodní akademie Stříbro ve složení Michaela Matúšová, Natálie Křeválková, Hana Vargová a Veronika Třísková. Děvčata soutěžila ve šplhu na tyči, trojskoku, sedu lehu a hodu plným míčem. V silné konkurenci 14 družstev – vítězů krajských kol – vybojovala děvčata výborné 7. místo.

 Nejúspěšnější mezi jednotlivci byla Michaela Matúšová, která obsadila celkově 6. místo. Vynikající výkon předvedla tato závodnice především ve šplhu na tyči, kde výkonem 2,8 sekundy vybojovala 2. místo mezi všemi zúčastněnými děvčaty.

Schůzka na téma vzájemné spolupráce

přidáno: 10. 4. 2018 23:25, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 10. 4. 2018 23:25 ]

Na základě předchozí domluvy mezi Ing. Miloslavem Soukupem, MBA a Matějem Brzicou, došlo dne 20. 3. 2018 ke schůzce Rady rodičů (Rodiče GOAS Stříbro, z.s) a Studentské rady. Tématem společné diskuze byly možnosti spolupráce a podpora činnosti studentů na škole.

Předseda Studentské rady předložil roční plán akcí, které by studenti rádi letos na škole zrealizovali. Společně s kolegy jednotlivé akce představil, obhájil a hledal pro ně podporu, které se mu také dostalo. Všechny navržené akce byly Radou rodičů jednomyslně schváleny a byla přislíbena především finanční podpora. Některé akce, jako například dárcovství krve, sklidily veliký obdiv všech členů.

Druhým bodem rozhovorů bylo prodiskutování výsledků vypsaného grantu v hodnotě 10 000 Kč. Tento grant byl spolkem vyhlášen již na podzim minulého roku a peníze z něj mají sloužit pouze na podporu činnosti studentů, jejich projektů. Návrh mohl podat prakticky kdokoliv, ať už jedinec, nebo celá třída. Do 15. 1. 2018 byly předloženy pouze dva návrhy. Za nejlepší byl zvolen návrh na uspořádání hudebního koncertu pro celou školu, podaný Studentskou radou. Celý projekt byl následně představen včetně rozpočtu, občerstvení, dozoru apod. Návrh se natolik líbil, že byla dodatečně schválena finanční podpora nad rámec grantu, tak aby mohlo dojít k pokrytí dalších nákladů.

Předseda Rady rodičů Ing. Miloslav Soukup, MBA je toho názoru, že je obrovská škoda, že se veřejné soutěže o Grant nezúčastnilo více návrhů, nicméně ujišťuje, že stejný grant motivující studenty, bude vyhlášen i v příštím školním roce. Oba předsedové si pochvalují zlepšení a výsledky vzájemné spolupráce.

Studentky gymnázia a obchodní akademie obhájily první místo

přidáno: 3. 4. 2018 23:06, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 3. 4. 2018 23:07 ]

  Dne 21. 3. 2018 se na Gymnáziu ve Stříbře uskutečnilo krajské finále v silovém čtyřboji. O prvenství a možnost postoupit na republikové finále se utkala tři družstva v kategorii děvčat a tři družstva v kategorii chlapců. Každý člen družstva musel absolvovat čtyři disciplíny. Děvčata soupeřila ve šplhu, trojskoku, sed-lehu a hodu plným míčem. Chlapci museli zvládnout svis vznesmo, trojskok, shyby a tlaky s činkou.

  Nejúspěšnější mezi jednotlivci byla Michaela Matúšová z G8, a na třetím místě se umístila Natálie Křeválková z G7. Družstvo Gymnázia a Obchodní akademie Stříbro ve složení Michaela Matúšová, Natálie Křeválková, Hana Vargová, Veronika Třísková a Lucie Dedková obhájilo prvenství a bude bojovat o další výborné umístění na republikovém finále, které se uskuteční 5.- 6. dubna v Karlových Varech.

   


1-10 of 241